sgx32.htm

En ny generation av SG-X - för Windows® Vista, XP, Windows 7, Windows 8, 2000 och 2003

SG-X för Windows

BestÄll GRATIS SG-X för Windows®. Du får ett "riktigt" program som Du kan testa ngra mnader. Skicka mail och beställ! Har Du en gammal demo? Beställ en ny!

Tala med någon av Dina kollegor som redan använder SG-X. Ett flertal finns på vår referenslista.


Här lite kort information om SG-X Windows-version

Det finns "hjälp" att tillgå i varje moment av arbetet, med bilder och exempel. Det finns innehållsförteckning i hjälpen och ett index. Du kan också "söka" i hjälpen om det är något Du vill veta. Säkert har de flesta sett hur Windows hjälpfunktioner ser ut.

Se huvudmenyn! >>>


Patientregistret är naturligtvs ganska centralt:

Här finns Dina registrerade patienter. Du kan välja att visa endast aktuella patienter i listan vilket minskar arbetet med att leta i listan betydligt. Du kan sortera listan valfritt och det finns en snabb sökfuntion via tangenttryckningar.

För att rgistrera besök dubbelklickar Du bara på patienten.

För att öppna journalen håller Du bara ner vänstr musknapp.

Du ser direkt om patienten har gällande frikort, röd - grön markering.

Du kan ändra färg på text och bakgrund samt storlek på text så att det passar Dig bäst.

Du kan O.B.S.-märka patienten så att en varningstriangel visas så fort Du markerar patienten. Du kan då se den O.B.S.-text Du skrivit genom att klicka på varningstriangeln.

Det finns även ett anteckningsblock knutet till varje patient där Du kan skriva sådant som inte skall/behöver stå i journalen, ex. telefonnummer till landet, namn och telefon till anhöriga eller vad Du tänker ta upp vid nästa besök.

Patientregistret har flera möjligheter till utskrift. Kan vara bra om Du tillfälligt vill lämna över ett antal patienter till en kollega, ex. över Din semester.


Nedan: "manuell besöksregistrering". Naturligtvis finns även alla automatiska funktioner och "snabbregistrering" från patientlistan och, framför allt, bokningskalendern med. Du behöver normalt inte få upp registeringsbilden om besök registeras med samma åtgärd som föregående besök.

ANTWORK-data


Journalen är helt integrerad i programmet. Du kan låsa journalen för ändringar, samtidigt läsa både journal och daganteckningar. Texten i journal/daganteckning går att redigera med olika stiltyper, stilstorlekar och färger som också skrivs ut på skrivaren. Du kan göra automatiska indrag och punktlista. Sökfunktion för "sökord", fritext och datum. Automatisk insättning av besöksdatum i journalen vid besöksregistrering. Journalmallar, statusmallar "frasbibliotek" och "frasminne". Stavningskontroll finns i journal och anteckningar/brev. Du kan göra "smärtgubbar" och mätningar med VAS-skalan som länkas in i journalen. Även akupunktur och träningsprogram har direkta länkar i journalen.

ANTWORK-data


SG-X innehåller en grafisk akupunkturjournal där Du kan klicka in behandlingspunkter direkt i bilderna.

Du kan ange stimulering för varje punkt och allt förs in i "klinikjournalen" tillsammans med en länk som gör att Du kan öppna akupunkturjournalen direkt innifrån klinikjournalen. Klicka på länken så kommer den aktuella akupunkturbehandlingen upp på skärmen med bilder och allt.


Med FYSIO-X kan Du göra träningsprogram till patienten. FYSIO-X är SG-X's integrerade funktion för träningsprogram, inte att förväxla med Physio Tools eller Fysio Fix som är registrerade varumärken.

Du kan spara färdiga program och uppsättningar av övningar och skriva egen text till bilderna. Givetvis kan Du skriva ut dom till patienten. En finess är att Du kan skicka ett övningsprogram med e-mail direkt till patienten.


Se vilka övriga status som är integrerade i SG-X >>>


I bokningskalendern kan Du ändra färg på bakgrund och text, ändra textsnitt och visa även lördag och söndag. Du kan skriva "fritext" i kalendern = anteckning. Från kalendern kan Du direkt nå journal, patientuppgifter, registrera besök o.s.v.

Du kan göra ditt eget tidschema efter eget önskemål, standard är 30 minuter mellan 06:00 och 19:00.

Det går även att lägga in extra klockslag, ett för varje minut, hela dygnet = 1440 st per dygn (vem som nu har användning för det?). Dessa extra klockslag gäller för en vecka och får en avvikande färg på bakgrunden för tydlighetens skull.

Du kan administrera grupper som bokas in i kalendern med gruppnamn, ex. "Bassänggruppen", i en bokningsruta. Om Du dubbelklickar i den bokningsrutan öppnas en lista med gruppens medlemmar och Du kan direkt registrera besök, skriva gemensam daganteckning i alla gruppdeltagares journal, o.s.v.

kal

I kalendern kan Du direkt se om patienten har gällande frikort, om besöket är registrerat och/eller om patientavgiften är betald.

Kalendern går att skriva ut på skrivaren och Du kan även skriva ut en "telefonlista" för en dag. Bra funktion om Du tvingas ringa återbud p.g.a. sjukdom eller ledighet.

Du kan skriva ut tidkort till patienten med bokade tider framåt i tiden. Dessa går även att skicka med E-post direkt till patienten. Det finns även en fuktion för att skriva ut kallelse till patienten, även den kan E-postas direkt.


Du kan hantera patienter med privata försäkringar utanför Landstinget och kriva ut faktura per företag/patient.

244

Du hanterar sedan fakturorna med betalningsbevakning och kvitering.

246


Utskrifter från programmet till skrivaren fungerar säkert i och med att Windows automatiskt anpassar uskriften till den skrivare Du har installerad.


Vad kostar SG-X för Windows?

Priset för SG-X är Endast 6 000:- inkl. moms

Det inkluderar ett års användarlicens, serviceavtal med support och uppgraderingar.

även "hyrköp" kan ordnas, 500:-/mån.

Användarlicens, serviceavtal och support kostar sedan endast 4 500:- per år inkl. moms.


Nätverksversionen:

Från våren 2007 finns en nätverksversion av SG-X. Den är avsedd för större kliniker och den kan hantera 100-tals användare, lite beroende på nätverkets och serverns kapacitet naturligvis.

Nätverksversionen arbetar mot en Microsoft® SQL-databas 2008 R2 som ligger på servern. SG-X installeras sedan på varje arbetsstation där användarna kan logga in valfritt. Applikationen har samma användargränssitt som normalversionen så Du som arbetat med SG-X tidigare känner Dig som hemma.

Priset för nätverksversionen är det samma som normalversionen.

Nätverksversionen körs i skarp miljö på två kliniker i Stockholm. Den första fr.o.m. jan 2008, den andra fr.o.m. maj 2008, en i Göteborg och en i Linköping sedan 2012.

Hör gärna av Dig om Du har funderingar runt nätverksversionen.

Vad finns i nätverksversionen? Se här >>>>>


Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96. E-mail:antwork.data@swipnet.se