ptwin.htm

Physio Tools®:

Physio Tools® ingår inte i SG-X. Däremot erbjuder SG-X ett gränssnitt mot Physio Tools som gör det lättare för Dig att skapa och hålla reda på Dina, eller rättare, patienternas övningar.

O.B.S! att ANTWORK data inte håller med support på Physio Tools®. Det som ANTWORK data ansvarar för är endast gränssnittet mot Physio Tools®.

Kanske är FYSIO-X, som finns i SG-X ett alternativ för Dig?

Tyvärr, tyvärr!

Det finns inte någon garanti för att gränssnittet mot Physio Tools® fungerar 100% som det är tänkt..

Physio Tools® marknadsförs av Physio Tools Ltd.
Tel: 020-57 20 57.
För att det skall fungera måste Du naturligtvis ha Physio Tools® installerat på Din dator. Det måste dessutom vara ett program med version 2.021 eller senare för att gränssnittet skall kunna fungera.

Du öppnar Physio Tools® med 389, under 586 febertermometern.

390

En lista med patientens santliga sparade övningar visas.

NY öppnar Physio® Tools för att skapa ny övning till patienten.

391 öppnar Physio Tools® för visa patientens alla övningar, "klienthistorik".

392 öppnar den övning Du markerat i listan. Du kan ändra och skapa ny övning (Du kan även dubbelklicka i listan).

raderar markerad övning. Du bör radera övningar via SG-X's gränssnitt istället för att gå in via "klienthistorik" och radera. Eljest kommer övningen att finnas kvar i SG-X's lista fast den inte existerar i Physio Tools®.


ptwin.htm#Pt1

Varför krångla till det med ett extra gränssnitt när man lika gärna kan öppna Physio Tools på vanligt sätt för att skapa övningar?

Det beror ju lite på hur man arbetar.

1.)
Om Du arbeter från kalendern behöver Du aldrig gå in i något patientregister och söka efter patienten, sedan söka rätt på övningen Du vill titta på. Du bara markerar patienten i kalendern, klickar på 389 och dubbelklickar på övningen eller väljer NY.

2.)
Du behöver aldrig bekymra Dig om att skriva in patientuppgifter i Physio Tools®, det sköts av SG-X.

3.)
Om Du vill, se
inställningar, kan Du få länkar till bilderna direkt i journalen, på samma sätt som med andra status. Du kan direkt öppna den aktuella övningen från journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data