pain.htm

Smärtbild:

Du kan skapa sk. smärgubbar på Dina patienter.

Se även "Bildjournal".

Du öppnar smärtbilden med 373 eller Ctrl + Alt + S.

Knappen finns under "febertermometern"586.

Bilden ser ut som nedan:

374
pain.htm#Sm1

För att skapa en bild, välj NY (Ctrl + N).

Välj en smärtkategori, ex:

375

Musmarkören öndrar form till: 376 och Du "klickar" in markeringarna i bilden, ex:

377

Med 811 kan Du sätta in en textruta direkt i bilden.


pain.htm#Sm2

Att tänka på:
Även om "bakgrunden" på bokstäver och specialtecken är transparent på bildskärmen så är så inte fallet vid utskrift på papper. Bokstävernas "bakgrund" kan skymma bild eller annan bokstav. Ex. P¹ skymmer P²

834

Eller...

835

Klickar Du fel kan Du ta bort markeringarna successivt bakifrån, d.v.s. sista markeringen, näst sista o.s.v. med 382 eller tryck på (Delete)

Du kan även radera valfri markering genom att klicka på 764 och sedan klicka på den markering Du vill ta bort.

Se ang. sudda symboler.

Du kan också "blanka" hela bilden med 385 (Ctrl + X).


pain.htm#Sm3

Med 378 (Ctrl + A) öpnnar Du en textruta om Du vill lägga text till bilden.

I inställningar för smärtbild, TNS / TENS kan Du ange om Du vill ha texten till journalen. Du kan altså skriva daganteckning direkt i textrutan och behöver sedan inte öppna journalen.

379
pain.htm#Bi2

Du kan sedan använda symboler för att visuellt beskriva patientens tillstånd eller Din behandling.Du kan välja vilka symboler som skall visas på menyn vid pilen.

804

Du kan rita raka linjer med 805.

Du kan rita krokiga linjer med 1107.

Du kan rita cirklar och ovaler med 823. O.B.S! att cirkelns centrum hamnar där Du först trycker ned vä. musknapp och att Du måste "dra" nedåt och till höger.

Du kan även skriva text direkt på bilden med 806.

Med 827 Kan Du rita ett diagram (typ Maitland)

826

828 åstadkommer Du med 829. Du trycker bara på den bokstav (tangent) Du vill ha och klickar in den i bilden. Du kan se på statusraden 830 vilken bokstav som är aktiv.

Med samma teknik kan Du åstadkomma inringade siffror och bokstäver. Använd 831 och välj bokstav med en tangent.


pain.htm#Sm4

Du sparar bilden (och texten) genom att klicka på eller OK (Ctrl + S eller F12). Du skall då ange ett datum:

380

Det normala är naturligtvis dagen datum men valet finns ifall Du vill lägga in gamla bilder som Du spart på papper.


pain.htm#Sm5

Om Du har tidigare bilder på patienten finns dessa i "Drop-down-boxen":

372

Finns det flera bilder kan Du snabbt bläddra med knapparna till höger om datumet:

812

pain.htm#Sm6

SG-X kan skapa en länk till smärtbilden i journalen. Då kan Du öppna bilden därifrån. I inställningar kan Du ange om Du vill skapa länkar


pain.htm#Sm7

596 (Ctrl + D) Du kan lägga en "dermatomkarta" över smärtbilden för att ev. lättare bilda Dig en uppfattning om smärtans ursprung och karaktär.

595

592 (Ctrl + Alt + W) sätter in en enkel VAS-skala i journalen.

220 (Ctrl + P) skriver ut bilden på skrivaren.

386 skriver ut bild med bara patientuppgifter.

387 skriver ut tom bild utan patientuppgifter.

De båda senare om Du vill ha en bild för patienten att fylla i.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data