norton3.htm

Norton Internet security:

Nyare varianter av Norton Internet Security har funktioner som övervakar och genomsöker i realtid.

Detta kan störa SG-X i onödan. Det har inte uppstått lika alvarliga problem som med McAfee men det påverkar prestandan negativt.

Det finns ingen anledning att virusprogrammet skall kontrollera SG-X's alla förehavanden så därför kan man göra undantag.

Här beskrivs Norton men pricipen är det samma för flera virusprogram.


Öppna Norton Intenet Security och klicka på Inställningar.

6


Klicka på Antivisus.

7

Klicka på Sökningar och risker.

8


Vid "Objekt att undanta från sökningar", klicka på Konfigurera.

9


Klicka på Lägg till mappar.

10

Klicka på mappen till höger om texrutan.

11


Klicka på Lokal disk C:\ (kan heta lite olika men alltid C:\

12


Bläddra ner och markera sgx32, klicka på OK.

13


Se till att C:\sgx32 dyker upp i listan och klicka på OK.

14


Se även här >>>
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data