norton2.htm

Norton Internet Security, brandvägg

Efetr uppgradering av SG-X kanske Du inte kan skicka filer och/eller hämta persouppgifter.
Det kan bero på att brandväggen stängt för SG-X. Se åtgärd nedan:


Öppna Norton Internet Security, klicka på Inställningar.

6

Klicka på Brandvägg.

15


Klicka på Programkontroll.

16


Kontrollera att SGX.exe finns med i listan och att det står "Tillåt" till höger.

17

Om Du ändrat något, klicka på Tillämpa.

22

Om SGX.exe inte finns i listan, klicka på Lägg till.

18


Klicka på Lokal disk C:\ (kan heta lite olika men alltid C:\

12

Bäddra ner till sgx32 och klicka på den.

19


Bläddra ner till SGX.exe, markera den och klicka på OK.

20


Se till att det står Tillåt alltid vid "Alternativ" och klicka på OK.

21


Klicka på Tillämpa så är det klart.

22


Se även här >>>


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data