Main.html#M1
Hur använder jag hjälpen Välkommen till support Support
1343 När Du börjar n border= Senaste nytt
1323 Programbeskrivning 1324 Huvudmeny
+ Textmenyer: Arkiv ...
1394 Uppgradering
   

Länkar som fordrar internetuppkoppling:

main.html#M3

Info On Line Välkommen till support Support
ARV2-Support FASS, läkemedelsinfo
NYA ARV 2
Carepoint Klassifikation av sjukdomar (ICD-10)
Patientdatalagen Janus läkemedelsinfo
Info om utlänningar Socialstyrelsens författningssamling
Räkning ulänningar Nationella taxan
Asylsökande SLL IT support (Tel: 08-123 145 10)

Hur använder jag hjälpen:
Main.html#M2

Klicka på "Visa" för att se innehållsförteckning. 1318
Du kan sedan välja vad Du vill se i innehållsförteckningen. 1319
Du kan även leta i "Index" efter det Du söker. 1322

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data