isll.htm
  Stockholms läns landsting:


isll.htm#SLL8

2009-05-26

Resekortsystemet (SLL):

Det har varit problem med resekortsystemet i Stockholm. En av anledningarna är att man ändrat adress. Adressen skall nu vara:
https://www.sjukresor.sll.se/

(observera s'et).

Om Du öppnar sjukresor från SG-X får Du själv lägga till s'et i adressen och trycka Enter.

Från version 3.20.481 kan Du ändra adressen i Klinikinställningar.


2010-11-18

Skicka diagnoskoder till ARV (SLL):

Om Du skall skicka diagnoskoder med besöksinformationen till ARV är det en inställning som måste ändras. Under Arkiv, Klnikinställningar, klicka på "pennan", välj fliken Stockholms läns landsting. Markera "Skicka diagnoser till landstinget". Titta i Hjälp, Landsting, Stockholm. Bläddra längst ned så hittar Du informationen.


2008-03-26

Filer till ARV som försvunnit:

Ett flertal användare har ringt upprörda över att de inte fått pengar utbetalda för februari månad. Vid kontakt med ARV har det visat sig att filer inte kommit in. I samtliga fall har filen lämnat användarens dator helt OK men inte nått in i ARV.

Vad anledningen är kan man endast spekulera i. Antingen har de försvunnit ut i syberrymden på vägen dit eller så har det skett något haveri med filerna i själva ARV-systemet.

Alla filer jag fått kännedom om är inskickade i slutet av februari, runt 20'e till 26'e, i vart fall efter den 20'e.

Problemet har löst sig genom att bara skicka in den saknade filen på nytt.

Kanske är det någon som ännu inte uppfattat att det saknas pengar. Kontrollera beslutsbrevet mot samlingsräkningen för februari!

Av detta kan man dra några slutsatser:

1). Gå in på ARV-portalen, typ den 1:a i månaden, och kolla att alla filer kommit in i ARV.

2). Skicka in filer ex. en gång i veckan så blir det inte så stor lucka i kassan om en fil saknas.


2007-05-25

Skicka filer till ARV/hämta personuppgifter (SLL):

Detta gäller SG-X användare i Stockholm som inte kan skicka in filer och/eller hämta personuppgifter p.g.a. att Ni har "nya" lösenord med bokstäver eller fler än sex tecken:

Den inbyggda funktionen i SG-X tillhandahölls av SLL i ARV's barndom. Den har vissa kontroller inbyggda. Bl.a. kollar den att lösenordet består av siffror och att det är sex stycken. Dessutom kollar den att användarnamnet = konbikanumret börjar med en 9:a. Det var nämligen så "på den tiden".

Företaget som gjorde funktionen är borta, ingen har längre kvar källkoden, och SLL är inte intresserade av att ta fram en ny funktion. Man anser att det fungerar bra att skicka in filer via ARV-portalen.

För Er son det fungerar för, BYT INTE LÖSEN!!

För Er som det inte fungerar har två val:

1.) Använd arvportalen för att skicka filer och för att hämta personuppgifter.

2.) Ansök hos ARV-sektionen om ett lösenord med sex siffror. Dessutom måste Ni ha ett kombikanummer som börjar med en nia (9).

Tyvärr kan jag inte göra mer åt detta problem eftersom jag inte råder över vad landstinget gör.


2006-09-25

Utomlänspatienter som omfattas av remisskrav - Ny rutin:

Fortsättningsvis skickar vi inte ut påminnelse om remiss innan makulering!

Nuvarande riksavtal reglerar hur fakturering skall ske mellan landsting gällande öppenvårdsbesök av patienter från andra landsting. Vi som vårdlandsting måste fakturera patientens hemlandsting inom en bestämd tid för att få betalt för utförd vård.

För att inte förlora den ersättning vi har rätt till kommer vi att ändra rutinerna för dessa patienter enligt följande:

Berört landsting kommer omedelbart efter rapportmånaden med början oktober 2006 att faktureras för patienter med giltig remiss inlämnad till ARV-enheten. Samtidigt kommer vi att makulera besök där remiss saknas och skicka Er förteckning över dessa.

För att erhålla ersättning för makulerat besök skall Ni inkomma med ny besöksregistrering och remisskopia. Inrapporterat utomlänspatientbesök till ARV får inte vara äldre än fyra månader.

Vänta inte för länge med att registrera utomlänspatientbesök eftersom vi inte kan ersätta Er för "gamla" besök.

Undertcknat av: Leif Balinder, SLL


Att känna igen en stroke!
 

Fick ett mail häromdagen, från en av Er, och tyckte det var värt utrymme på denna plats. Vet Du med Dig att Du tveklöst käner igen en stroke behöver Du inte läsa mer.


Om detta är en sann historia spelar eg. ingen roll, den kan vara det.....

Under en fest snubblade en vän och föll - hon försäkrade alla att hon mådde bra (de erbjöd sig att ringa läkare) och bara hade snubblat på en sten för hon hade nya skor. De hjälpte henne att snygga till sig och gav henne en ny tallrik med mat - och fastän hon verkade lite skakad, fortsatte Ingrid att roa sig resten av kvällen.

Ingrids man ringde senare och berättade att hans fru hade körts till sjukhuset - (kl 6:00 hade hon avlidit).

Hon hade fått en stroke på festen - om man hade vetat hur man känner igen tecken på stroke, kanske Ingrid fortfarande hade varit vid liv idag.

*************

En neurolog säger att om han får hand om en strokepatient inom 3 timmar kan han totalt häva effekten av stroken .... totalt! Han säger att det knepiga och svåra är att känna igen en stroke, få den diagnostiserad och få patienten till läkare inom 3 timmar.

ATT KÄNNA IGEN EN STROKE

Nu säger läkarna att alla kan lära sig känna igen en stroke genom att ställa tre enkla frågor:

1. * Be personen att LE.

2. * Be personen att LYFTA BÅDA ARMARNA.

3. * Be personen att SÄGA EN ENKEL MENING (sammanhängande) (t ex .Solen skiner idag).

Om personen har problen med någon av dessa uppgifter ring genast 112 och beskriv symtomen.

En hjärtspecialist säger, att om alla som får detta e-mail skickar det till 10 personer, kan du räkna med att åtminstone ett liv kommer att kunna räddas.

VAR EN VÄN OCH DELA DETTA MED SÅ MÅNGA VÄNNER SOM MÖJLIGT, du kan rädda deras liv.


Vård av personer från andra länder
 
(Info från Stockholms läns landsting som jag antar är relevant, i någon mening, i hela landet).
 
Intygen E110, E111, E119 och E128 upphör att gälla den 1 januari 2006.
Detta innebär att Försäkringskassan inte kommer att kunna ersätta landstingen för vårdkostnader som getts med ovanstående intyg som underlag. Detta gäller oavsett vilken giltighetstid intygen har.
 
Från och med 1 januari 2006 kan följande intyg användas av försäkrade från annat EU/EES-land eller Schweiz.
Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kortet), som ger rätt till medicinskt nödvändig vård.
Provisoriskt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort, som ger rätt till medicinskt nödvändig vård.
E106, försäkringsintyg från Försäkringskassan eller ett arbetsgivarintyg från svensk arbetsgivare (dessa intyg används för personer från EU/EES-länder, som arbetar i Svrige men inte är bosatta här), ger rätt till all vård.

 
Om giltigt EU-kort eller intyg saknas
Om en försäkrad från ett annat EU/EES-land eller Schweiz saknar eller har ogiltigt EU-kort, provisoriskt intyg, E106 eller uppvisar något av de äldre intygen, måsta patienten själv betala den faktiska kostnaden till vårdgivaren. Den vårdsökande bör i dessa fall underrättas om möjligheten att få ersättning för sina utlägg från sin motsvarighet till vår Försäkringskassa i det andra EU-landet.
Ett alternativ är att patienten själv eller med stöd av berörd svensk Försäkringskassa beställer ett korrekt intyg från sin utländska socialförsäkringsinstutition.

Provisorikt intyg om innehav av europeiskt sjukförsäkringskort ser ut som nedan:


  Hej då!