iprogram.htm
  SG-X Vårdgivarprogram:

iprogram.htm#p20

2008-02-21
 
USB-minne:

USB-minne, Memory-stick eller vad det nu kallas är ett externt flyttbart minne. Det fungerar ungefär som gamla tiders disketter men det är några saker som man måste tänka på.

Enhetsbeteckning:
Enhetsbeteckning är liksom en adress för datorn. En bokstav och ett kolon (:). Varje enhet i datorn har en sådan beteckning. De första är fasta, ändras aldrig, ex. A: är diskettenhet, B: likaså, C: är alltid (första) hårddisken som datorn vanligen startar från.

Sedan blir det lite mer komplicerat eftersom dtorn tilldelar enheterna beteckningar (bokstäver) vartefter de laddas när datorn startar. De flesta datorer har ninst en CD-enhet som vanligen får D:. Sedan beror det på vad Du har mer för finesser i maskinen.

När Du stoppar i Ditt USB-minne så får det helt enkelt nästa lediga bokstav. På en maskin utan extra utrustning förutom CD-enheten brukar det bli E:, men det skall man inte ge sig f--n på.

En ruta dyker upp på skärman när Du satt i minnet. Där står vilken beteckning enheten fått, Ex. PKBACK# (E:).

1537

Du måste kolla att rätt enhet är angiven i SG-X när Du säkerhetskopierar. Du ändrar i den vita rutan längst ned.

1535

SG-X minns vad Du skrivit och för det mesta fungerar set sedan framöver, men... Har Du fler pryttlar som Du plockar i och ur datorn kan det variera från gång till gång.

Om fel enhet är angiven får Du ett meddelande i stil med:

1536

Klicka på Start och välj Datorn (Den här datorn) och titta vad USB-minnet (ex. flyttbar enhet) har för beteckning. Öppna säkerhetskopiering igen, ändra till rätt enhet, klicka på UT.

Se även fler säkerhetskopior på samma USB-minne.


iprogram.htm#US2

En annan mycket viktig detalj med USB-minne är hur man plockar ur det ur datorn.

Har Du aldrig hört "Säker borttagning" bör Du läsa detta. Det gäller dom allra flesta maskiner/USB-minnen men (som vanligt) det finns undantag.

När Du satt i USB-minnet visas en liten symbol längst ner till höger på skärmen:

1534

Sätter Du markören över symbolen visas ex. "Säker borttagning av USB-masslagringsenhet".

Det Du skall göra efter att Du säkerhetskopierat och är i färd med att ta ur minnet är:
1): Stäng SG-X.

2): Klicka på den lilla symbolen nere till höger. Välj "Säker borttagning..." Du får ett meddelande om att nu är det OK att ta ut minnet.

Ett annat sätt som fungerar, om Du ändå är på väg hem, Stäng ner datorn. När datorn stannat kan Du utan problem dra ur minnet.

Det som kan hända, om Du inte använder säker borttagning, är att filen visseligen finns på USB-minnet men den är oanvändbar. Då är det ju liksom ingen vits med den, eller....?


iprogram.htm#p17

2008-02-12
 
Patientkvitto för föregående år:

Om Du bara klickar på 168 får Du upp kvitton för innevarande år.

För att skriva ut kvitto(n) för föregående år (eller tidigare), öppna patientens besöksregister, markera de besök Du vill skriva kvitto på

186

Klicka sedan på 168 så kan Du skriva ut...


iprogram.htm#p13

2014-12-21
 
Årsavslut

När ALLA besök för 2013 är registrerade och inskickade och INNAN Du börjar registrera besök för 2014 skall Du ändra taxan om det är aktuellt för Din del. Se Hjälp, Åtgärder

Nationella taxan, se här >>>.

I samband med det kan det vara lämpligt att göra årsavslut.

Under:
Arkiv
    Nytt år

kan Du återställa varningar för tak och "Överfört från tidigare" blir noll kronor.

För Dig som beräknar taket på annan period än kalenderår skall "Överfört från tidigare" inte vara noll. Om Du ex. beräknar fån 1/7 skall summan vara det Du fått från 1/7. Du finner den enklast i besöksregistret. Visa period 1/7 - 31/12, selektera så att Du bara ser landstingsbesök. Summan som skall in vid "Överfört från tidigare" skall vara "Ersättning" + "Avgift" = "Totalt".

Maskinen fortsätter sedan att plussa på "Totalt upparbetat" fram till den 30/6. Därefter "nollställs" taket genom att Du på liknande sätt som ovan tar fram "Totalt" för perioden 1/1 - 30/6 och skriver in den summan som minus vid "Överfört från tidigare". På så sätt blir "Totalt upparbetat" per den 1/7 = 0 kr, och räknas upp därifrån.


iprogram.htm#p11

2005-11-17
 
Lämna inte journalen utan att spara!

SG-X är så funtat att Du kan ha fler fönster öppna samtidigt. Det är praktiskt om Du sitter och skriver i en journal eller ett status och plötsligt behöver in i kalendern eller patientregistret, men...

Spara alltid journalen eller statuset Du arbetar med innan Du lämnar det! Tryck på eler Ctrl + S (fungerar på de flesta ställen) innan Du öppnar ett nytt, eller xäxlar till ett annat, fönster.


iprogram.htm#p9

2008-12-12
 
Företagspatienter och ersättningstak

När Du passerar ersättningstaket måste Du ha en särskild åtgärdskod (om Du inte redan har det) till företagspatienter som Du fortfarande skall ha full ersättning för.

1726

Det skall se ut ungefär som ovan. Viktigt är att Du har samma summa vid: Ersättning, Tak1 och Tak2. Inget hindrar att Du använder den åtgärden till företagspatienter även innan Du passerar taket.


iprogram.htm#p1

2005-10-23

Säkerhetskopiera till cd

För att du ska kunna spara säkerhetskopian på cd-skiva måste din dator ha en cd-brännare. I vissa cd-brännarprogram måste du först spara ner säkerhetskopian på hårddisken. Andra cd-brännarprogram klarar av att göra cd-skivor skrivklara så att du kan säkerhetskopiera till cd-skivan direkt från SG-X. Cd-skiva med benämning cd-r är skrivbara och cd-skiva med benämning cd-rw kan du skriva över flera gånger, precis som disketter.

I Windows XP finns det en inbyggd funktion för cd-bränning. Denna funktion fungerar inte om du försöker säkerhetskopiera direkt till cd-brännarenheten. Du får då meddelandet Disken full. Om du först sparar ner säkerhetskopian till hårddisken och därefter väljer att bränna ner den till cd-skivan fungerar det.

Cd-brännarprogram som sparar direkt
Om du skaffar ett cd-brännarprogram som sparar filen direkt på cd-skivan, måste du även ha ett program som formaterar om cd-skivan. Använder du en oformaterad cd-skiva får du meddelandet Disken full.
O.B.S! Cd-skivan kommer bara att kunna läsas av den dator som brände filen, eller av en dator som har samma formateringsprogram. Andra datorer kommer inte att kunna se filen på cd-skivan i utforskaren. (eg. ingen bra idé).

En mycket god idé är däremot, förutom den dagliga säkerhetskopieringen, att bränna hela mappen safe (c:\sgx32\safe) till en CD varje månad. Då har Du alltid en säkerhetskopia som är högst en månad gammal, om det värsta skulle inträffa.


iprogram.htm#p2

2005-10-01

Kassarapporten som infördes i version 2.20.329 går nu att skriva ut utan patienternas namn (under rapportmenyn).


iprogram.htm#p3

2005-10-01

Det går nu att söka även på "fritext" i kalendern (under kalendermenyn i kalendern, tredje kanppen fr. hö.).


iprogram.htm#p4

2005-10-01

Om Du så önskar, kan Du bestämma fr.o.m. datum när Du skall skicka filer till landstinget (Inställningar, Debitering, "Skicka begränsad period", uppe till höger).


iprogram.htm#p6

2005-09-12

Du kan nu skriva ut bokningskalendern till fil. Det innebär att Du kan ta med Dig kalendern i form av en PDF-fil på USB-minnet. Filen kan Du sedan skriva ut på, i stort sett, vilken dator som helst. Det är även möjligt att spara kalendern som en enkel textfilsom Du kan använda i en handdator eller mobiltelefon med kapacitet för textredigering. Det går tyvärr inte att "läsa tillbaka" filen i SG-X utan Du får göra ev. förändringar för hand.


iprogram.htm#p7

2005-09-06

Det går att skriva ut kassarapport på patientavgifter. Du kan skriva ut daglig, per månad eller valfri period (under rapportmenyn).


  Hej då!