inet.htm
  SG-X NÄTVERKSVERSION Nätverksversion

Allt det senaste här >>>


Vad finns i nätverksversionen som ej finns i desktopversionen?

   Användare:

SG-X kan hantera ett stort antal användre som kan logga in personligt från vilken arbetsstation som helst i nätverket. Begränsningarna ligger i huvudsak i nätverkets och serverns kapacitet.


   Journalen:

Journalen är anpassad för fler användare och fler yrkeskategorier. Det finns även en sekretessbelagd journal.

Se mer här >>> .


   Reception/sjuksköterska:

Många funktioner i SG-X är skapade med tanke på interaktion mellan receptionist/sjuksköterska (eller liknande funktion) och vårdgivaren. Receptionen sköter ex. inskrivning, bokningar, återbud o.s.v. och kommunicerar med vårdgivaren via bokningskalendern och interna meddelanden i SG-X.


   Översiktskalender:

Det finns en övesiktskalender i SG-X som kan visa upp till 20 vårdgivares bokningskalendrar samtidigt på skärmen. Man flyttar lätt mellan översikten och respektive vårdgivares kalender för att göra bokningar eller liknande.


   Sökning av patient:

Mata in patientens personnummer och Du ser direkt när, och hos vilken vårdgivare, patienten är bokad. Du kan även se journalanteckningar, besökshistorik, patientens samtliga besök på mottagningen, oavsett vårdgivare.


   Alfa e-Recept:

Alfa e-Recept finns nu integregat i SG-X.

Förutom att skriva ut recept på papper kan Du skicka dessa elektroniskt till valfritt apotek eller till en receptbrevlåda så att patienten kan gå till vilket apotek han/hon önskar.


   Blanketter:

Blanketter främst avsedda för läkare:

FÄRDTJÄNSTINTYG - läkarintyg
HÄNVISNING - Sjukvårdande behandling
KONSULTREMISS
LÄKARUTLÅTANDE - hälsotillstånd
MEDICINSKT UNDERLAG - sjukskrivning
REKVISITION - av journalhandlingar
REMISS - röntgenundersökning

   Dokumentbevakning:

Du kan sätta bevakning på remisser, rekvisitioner o.s.v..


   Kallelse/remissbekräftelse:

Genom att skapa mallar kan Du enkelt skicka kallelse till patienter. På samma sätt kan Du skicka bekräftelse till remittenten att patienten har fått tid.


   Globalt adressregister:

Förutom varje användares eget adressregister finns ett gemensamt register för hela mottagningen..


   Studenter:

SG-X kan hantera studenter i systemet om kliniken har någon form av utbildning.


   Patient anlänt:

Receptionen kan markera i bokningskalendern att nästa patient sitter och väntar.


   Sekretess:

En journal kan inehålla en sekretessbelagd del till vilken endast en användare har tillgång.


   Bokningskalender för en dag:

(Ctrl + F3) öppnar en bokningskalender som visar en dag i taget.

Kalendern är avsedd för synskadade användare som använder någon form av talsyntes. Alla operationer från kalendern utförs med tangentbordet.

Meddelandefunktionen finns inbyggd i kalendern så att Du kan skicka och ta emot meddelanden utan att se.


   Skapa extra kalendrar:
Du kan skapa extra bokningskalendrar för extra faciliteter, ex. särsklid behandlingsutrustning, konferens- eller utbildningslokaler.


   Intern E-post:

Man kan skicka interna meddelanden mellan användare av SG-X. En ikon visar när ett nytt inkommande meddelande finns. Automatiska meddelanden genereras om ex. receptionen registrerar ett återbud.

Det finns även en "brevlåda" för receptionen ifall mottagningen har flera receptionister.


   Produktregister:
Du kan lägga upp ett produktregister för försäljning av ex. träningskort, ortoser och andra artiklar som Du säljer.
Det är sedan lätt att sätta in produkterna när Du skriver en faktura eller kontantkvitto. Produkterna kan även vara momsbelagda.


  Från version 4.20.21
Söka bokningar i kalender:
Du kan nu
söka efter bokningar på en viss patient i samtliga kalendrar. Klicka på "kikaren" eller tryck F3, skriv in personnummer och tryck Enter. Du får upp en lista på befintliga bokningar. Du kan öppna aktuell kalender direkt från listan.

Vill DU söka bokningar på viss patient direkt från patientregister eller bokningakalender, markera patienten, klicka på (Ctrl + D).

När Du får upp "svaret" kan Du klicka på (Ctrl + H) för att få besökshistorik (se vem patienten besökt tidigare).


  Söka lediga tider för nybesök:
Om vårdgivarna skriver in texten "Nybesök" i sin kalender kan man enkelt få en lista på nybesökstider för att boka in nya patienter.


  Från version 4.20.16 kan Du välja att få en automatisk notering i journalen vid registrering av återbud. Se Inställningar, Journal.


Vid registrering av grupp sker notering om återbud redan idag.

  Från Tidkortet (Ctrl + T) kan Du nu direkt ta bort bokning i kalendern och/eller meddela återbud. När Du meddelar återbud kan Du även skicka med förklarande text. Tidkortet (Ctrl + T) är tillgängligt i patientregister, bokningskalender och översiktskalender. Från version 4.20.15. Se Hjälp, Tidkort

  Från:
Arkiv
       Administrera bokningskalender

kan Du lägga in fasta tider, klinikmöten o.s.v. i fler kalendrar samtidigt.

  Du kan "synkronisera" flera kalendrar (bokning i flera rum).

  Journalsäkerhet: (Från version 4.20.299)

Du kan nu:

Spärra journalnotat och sekretessbelägga notat eller del av notat.

Spärra personuppgifter.

Spärra hela patientens journal för utskrift.

Hantera patienter med skyddad identitet.

(Se socialstyrelsens text på internet)

  VÄLKOMMEN ÅTER!