finndia.htm

Hitta diagnoser:

Till att börja med så finns det inte specificerade diagnoser för allt.

99% av alla ICD10-diagnoser finns i SG-X.

Vi kan inte uppfinna fler diagnoser, d.v.s. diagnoskoder, än de som finns i socialstyrelsens lista och/eller i SLL's kodserver. Gör vi det så blir de inte godkända när Ni skickar in besöken.

Tricket ligger i att hitta den mest läpliga diagnosen.

Om Du väljer OMT finns vanliga diagnoser för rörelse-stödje. Om Du väljer Spec finns lite andning, psyk och diabetes. Dessa listor är bara "lathundar". Diagnoserna är samma som under SoS.

Om Du väljer SoS så kan Du söka på kod eller text, vi väljer text i detta fall.

2224

Säg att Du har en fotled med kontraktur. I sökrutan skriver Du "kontra". Du får upp allt som innehåller "kontra". 16 diagnoser finns då att välja på.

2225

Det går för all del att söka på "fotled" också men då kommer drygt 100 diagnoser upp.

Men, som sagt, det går inte att hitta allt man önskar sig. Du får försöka komma så nära det går. Kom ihåg att diagnosen beskriver oftast ett sjukdimstillstånd inte den åtgärd Du gör.

När Du en gång använt en diagnos så hamnar den under "Mest använda". Markera den så har Du alla diagnoser Du brukar använda. Det blir Din egen "skräddarsydda" lista. Ju oftare Du använder diagnosen ju högre upp i listan kommer den.

Stöter Du på patrull så skicka en fråga så kanske jag kan hjälpa till.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data