faq.htm
 Vanliga frågor... och svar (FAQ)

Se även "buggar", upptäckta fel i SG-X


När jag startar datorn meddelas: Felaktiga fil(er) till NSSO

När jag skriver in en ny patient frågar SG-X hela tiden om det är en "utomlänspatient", måste det vara så?

Jag har skrivit in en patient men han finns inte i patientregistret. När jag försöker skriva in honom igen kommer alla uppgifter fram efter det att jag skrivit in personnumret, varför?

När jag markerar punkter i akupunkturbilderna blir det bara högerpunkter, varför?

När jag startar SG-X på morgonen händer det ibland att det kommer ett meddelande om att SG-X redan körs, varför?

Programmet frågar efter "kombikakod" när jag försöker länka en läkare till patienten, varför?

När jag registrerar besök kommer patientkvittot upp på skärmen fast jag inte vill skriva kvitto, varför?

När jag skall öppna patientregistret står bara "Var god vänta" på skärmen men ingenting händer. Ibland står det "Runtime error" och lite sffror. Varför?

När jag använder de automatiska funktionerna för att skicka filer till NSSO låser sig programmet. Varför?

Då jag skickar filer till NSSO kommer ett felmeddelande: "Kan inte öppna fil på lokal maskin". Varför?

Då jag skriver in en patient som har remiss kräver SG-X doktorns kombikakod och remissdatum. Varför?

När jag skall skriva ut SG-X-staus blir det bara en tom sida. Varför?

Det går inte att använda reducerad avgift, ex. kod 22, det blir 06. Varför?

Hur får jag bort en kassaregistrering, som inte ska vara? Det har blivit en reg. för icke frikort, men pat har FK. Det står också inskrivet. Jag får inte fram det. Varför?

En registering som jag inte får bort, "B" den 24/4, som ännu inte varit. Varför?

Kan man scrolla i journalen utan att behöva gå ut i rullningslisten?

Kan man "tabba" mellan sökorden i journalen, ej använda musen?

Kan man få ut en dags schema på papper?

Boka fler rum och
Använda bokstäverna som kodord (a - AT-rum, G - grupprum, o.s.v.)?

När man bokar av en patient, då verkar patienten försvinna. Var finns den patienten för att kunna bokas in igen?

Om det inte finns en länskod för en pat kan man inte reg denne i registret. Varför?

Hur ser jag att jag skrivit journal på dagens patienter?

Hur ser man skillnad på behandlingsdatum och signeringsdatum i journalen om man inte signerar samma dag?

Hur kan jag se patientens kommande tider i bokningskalendern och historik?

Kan jag boka flera moduler (bokningsrutor) för samma patient?

När man ska registrera kassa (besök) så återgår man till tidboken när registreringen är klar. Vore det inte naturligare att man kom direkt till journalen efter debiteringen?

Om jag bokar av en patient (tar bort ut tidboken) går jag ju inte via kassan utan direkt i journalen för att dokumentera att patienten inte kommit. Eftersom jag inte gått via kassan blir det ju ingen notering om datum utan bara signeringsdatum. Vill det blir et notat direkt i journalen när man tar bort patienten från tidboken. Jag skulle vilja ha behandlingsdatum automatiskt även om jag inte går via kassan.

När jag sparar ex. ett akupunktur-schema hamnar det alltid överst i daganteckningen , även om jag står under sökordet ”Behandling”. jag vill ha det sist i förstabesöket. Vad gör jag för fel?


Fråga:

När jag startar datorn kommer det upp ett meddelande:

Klicka här

Vad gör jag?

Svar:

Klicka här för vidare information

Tillbaka

Fråga:
När jag skriver in en ny patient frågar SG-X hela tiden om det är en "utomlänspatient", måste det vara så?

Svar:
Anledningen är troligen att Du inte skriver in adress till patienterna. SG-X kollar patientens adress i förhållande till verksamhetlän. Om inte uppgifterna stämmer överens misstänker programmet att det är en utomlänspatient och frågar. Om inte frågan kom skulle Du kunna missa en utomlänspatient med remisstvång som Du sedan inte får ersättning för.

I Stockholm kan Du använda den automatiska funktionen för att hämta personuppgifter. Då kan patienten inte heller lura Dig genom att uppge fel adress.

Tillbaka

Fråga:
Jag har skrivit in en patient men han finns inte i patientregistret. När jag försöker skriva in honom igen kommer alla uppgifter fram efter det att jag skrivit in personnumret, varför?

Svar:
Ptienten är inskriven, det bevisas av att uppgifterna hämtas när Du skriver in personnumret. När uppgifterna visas, konrollera att förnamn och efternamn står i rätt ruta. Den vanligaste anledningen till att patienter "försvinner" är att man förväxlat för och efternamn.
Andra anledningar kan vara att Du råkat klicka i "Q-lista" eller råkat ta bort markeringen "Aktuell". I det första fallet finns patienten i väntelistan, i det andra, klickar Du i "Visa alla" och gör sedan patienten aktuell.

Tillbaka

Fråga:
När jag markerar punkter i akupunkturbilderna blir det bara högerpunkter, varför?

Svar:
Att bara klicka på punkten genererar en högerpunkt. Om Du håller ned skifttangenten (stor bokstav) när Du klickar blir det en vänsterpunkt. Om Du håller ned Ctrl-tangenten när Du klickar blir det en bilateral markering (gäller naturligtvis inte GV och CV meridianen).

Även när Du skriver in punkter manuellt regleras hö, vä resp. bilateralt på samma sätt genom att hålla ned resp. knapp samtidigt som Du trycker Enter. Se hjälpen: Akupunktur, Markera punkter.

Blir det fel är det bara att klicka på punkten igen så tas den bort.

Tillbaka

Fråga:
När jag startar SG-X på morgonen händer det ibland att det kommer ett meddelande om att SG-X redan körs, varför?

Svar:
Första gången Du startar SG-X för dagen är det många drivrutiner och hjälpprogram som skall startas och laddas in i datorns minne. Det tar kanske 5 - 15 sekunder, beroende på dator. Om Du är ivrig och tycker att inget händer, dubbelklickar på SG-X-ikonen igen så startas två SG-X. Åtgärden blir att ta det lite easy! Att SG-X är på G ser Du oftast genom att muspekaren blir ett timglas.

Man kan enkelt, programmatiskt, förhindra att ett program startas då det redan är igång men.... Det finns med SG-X möjlighet för flera användare att samtidigt arbeta på samma maskin med olika data (kliniker). I ett sådant läge måste det gå att köra flera "upplagor" av programmet samtidigt, men det varnas alltid om Du startar en ny upplaga. Av den anledningen kan ovanstående broblem uppstå om man har för bråttom.

Olika datorer beter sig på lite olika sätt. Vissa skickar informationen till bildskärmen så fort det går. På en sådan maskin kan SG-X komma upp på skärmen ganska omgående. Om Du då direkt klickar vidare för att ex. kopiera in från transportdiskett kan det bli strul. Detta p.g.a. att drivrutiner o.s.v. inte hunnit laddas i minnet. Ge alltid SG-X några sekunder på sig efter första start på morgonen.

En annan anledning till att ovanstående problem uppstår kan vara om Du lagt en geväg till SG-X på "Ativitetsfältet" (raden bredvid Start-knappen). En sådan genväg fordrar endast ett klick, i motsats till en genväg på "skrivbordet" som fordrar dubbelklick.

Tillbaka

Fråga:
Programmet frågar efter "kombikakod" när jag försöker länka en läkare till patienten, varför?

Svar:
I Stockholms läns landsting måste läkarens kombikakod och remissdatum finnas om Du skall redovisa ett besök som remissbesök. I andra landsting gäller i regel att Du måste ange remissdatum.
Det är däremot inget som hindrar att Du länkar en läkare till patienten utan att kryssa i REMISS. Då fordras varken remissdatum eller, i förekommande fall, kombikakod.
Tänk också på att Du måste skriva in läkaren i läkarregistret innan Du kan länka läkaren till en patient. Det går inte att skriva in läkaren från sidan med patientuppifter.

Tillbaka

Fråga:
När jag registrerar besök kommer patientkvittot upp på skärmen fast jag inte vill skriva kvitto, varför?

Svar:
Gå in i Inställningar, Debitering.
Ändra Föreslå kvitto till NEJ.

Tillbaka

Fråga:
När jag skall öppna patientregistret står bara "Var god vänta" på skärmen men ingenting händer. Ibland står det "Runtime error" och lite sffror. Varför?

Svar:
Det troliga är att Du dubbelklickat på knappen som öppnar patientregistret. Klick nummer två avbryter då processen med att ladda patientlistan. På långsammare maskiner kan det till och med producera ett "Runtime error" som gör att Du trillar ur programmet.

Knapparna på huvudmenyn är kapabla att utföra växling mellan olika fönster, ex. patientregister och bokningskalender. Detta gör knapparna känsliga för "klick" även när de är aktiverade. Tyvärr för detta med sig de problem som Du beskriver i Din fråga.

Generellt kan sägas att verktygsknappar bara behöver ett klick för att göra det som avses. Dubbelklick ibland som "genväg", ex. registrera besök. Ett enkelt klick "markerar" vilken patient Du ämnar arbeta med, sedan klickar Du en gång på tillämplig verktygsknapp för att utföra uppgiften. Dubbelklicket i patientlistan (och kalendern) är en "genväg" till att registrera besök, liksom att envist hålla ned vänster musknapp är en "genväg" till att öppna patientens journal.

Tillbaka

Fråga:
När jag använder de automatiska funktionerna för att skicka filer till NSSO låser sig programmet. Varför?

Svar:
Det har visat sig att programmet kan hänga sig efter det att uppkoppling skett mot internet. Detta har troligen med olika konfigurationer av Internet Explorer att göra. Koppla upp till internet innan Du väljer någon av de automatiska funktionerna. Då hoppar SG-X över själva uppkpplingen och går direkt på inloggning i ARV. Ej åtgärdat i programmet eftersom beteendet är mycket olika i olika maskiner.

Tillbaka

Fråga:
Då jag skickar filer till NSSO kommer ett felmeddelande: "Kan inte öppna fil på lokal maskin". Varför?

Svar:
Nya ARVCOM, den millenniumsäkra versionen, kan inte hantera bindestreck i filnamn och/eller sökvägar.

Version 3.20.56 installerar sig (om man inte väljer annan lokalisation) i en katalog som heter sgx32, utan bindestreck. Du som valt att installera SG-X i annan katalog med bindestreck måste kontakta ANTWORK data för att få hjälp med att flytta program och alla data till annan katalog. Detta hjälper jag till med utan kostnad.

Tillbaka

Fråga:
Då jag skriver in en patient som har remiss kräver SG-X doktorns kombikakod och remissdatum. Varför?.

Svar:
Om Du markerar remiss då Du skriver in patienten räknar SG-X med att Du vill registrera besöket som ett besök med remiss. ARV-systemet fordrar då att "inrättningskod" (kombika) och remissdatum finns med. Det skickas alltså med i filen till Landstinget.

Däremot är det ju så att det finns inget remisstvång i Stockholm (för närvarande) och därför behöver Du inte markera remiss, och då fordrar inte heller SG-X någon kombika eller remissdatum. Inget hindrar att Du "länkar" en läkare till patienten utan remiss.

Tillbaka

Fråga:
När jag skall skriva ut SG-X-staus blir det bara en tom sida. Varför?

Svar:
Titta i Inställningar, SG-X-status. Om Du markerat "Använd logotype" måste Du även ange vilken (bild) som skall användas (vanligast 'jour_log.bmp'). Har Du ingen bild så tag bort markeringen vid "Använd logotype".

Tillbaka

Fråga:
Det går inte att använda reducerad avgift, ex. kod 22, det blir 06. Varför?

Svar:

En patient kommer till Dig idag, 19/4. Patienten har bara 30:- kvar till frikort. När Du registrerar besöket väljer Du taxekod 23 = 30:- På frikortet skriver Du naturligtvis dagens datum och giltighet t.o.m. xxxx-xx-xx.
MEN
När Du skriver in frikortet i SG-X skriver Du gäller fr.o.m. 2007-04-20 = i morgon, t.o.m. xxxx-xx-xx. SG-X är konstruerat så att om det finns ett giltigt frikort registreras taxekod 06 ovillkorligt. Den går inte att ändra. Likaså kan Du inte rgistrera taxekod 06 om Det inte finns ett giltigt frikort.

Tillbaka

Fråga:
Hur får jag bort en kassaregistrering, som inte ska vara? Det har blivit en reg. för icke frikort, men pat har FK. Det står också inskrivet. Jag får inte fram det. Varför?

Svar:

Om Du registrerat något fel och skall ändra bör Du veta att:
Om ett besök är registrerat som betalt, grönmarkerat, så måste Du ta bort betalningen innan Du kan göra en ändring ellet ta bort besöket. Det är så för att det inte skall bli fel i redovisningen..

Ta bort betalning (ändra betalstatus) gör Du i kalendern genom att klicka på den gröna rutan med dollartecknet

11

eller i besöksregistret genom att markera besöket och klicka på "ändra betalstatus".

12

När det är gjort kan Du dubbelklicka på besöket och göra nödvändiga ändringar.

Tillbaka

Fråga:
En registering som jag inte får bort, "B" den 24/4, som ännu inte varit. Varför?

Svar:

B står för barn och ungdom. I kalendern visas B på samma sätt som F om det finns ett gällande frikort. Finns en gräns för avgiftsbefrielse angiven registreras taxekod 12 om patienten är under den gränsen. Det är omöjligt att registrera taxekod 12 om patienten är över gränsen.

Tillbaka

Fråga:
Kan man scrolla i journalen utan att behöva gå ut i rullningslisten?

Svar:

Om Du har mus med scrollfunktion går det att scrolla i journalen. Du kan även använda Page-up, Page-down, Ctrl + End och Ctrl + Home. Du måste dock ha focus (markören) i den textruta Du vill scrolla i.

Tillbaka

Fråga:
Kan man "tabba" mellan sökorden i journalen, ej använda musen?

Svar:

Det går inte att "tabba", använd piltangenter (upp och ner).

Tillbaka

Fråga:
Kan man få ut en dags schema på papper?

Svar:

I kalendern, högerklicka på datum (den dag Du vill skriva ut), välj Telefonlista.

Tillbaka

Fråga:
Boka fler rum och
Använda bokstäverna som kodord (a - AT-rum, G - grupprum, o.s.v.)?

Svar:

Mitt förslag är att Ni skapar kalendrar för de faciliteter som behöver tidsbokning (AT-rum, Grupp-rum o.s.v.)

6 Se Hjälp, Bokningskalendrar.

Kalendrarna numreras automatiskt men Du ger dem namn. Sedan används kalendernumret som kod för resp. facilitet. Detta fungerar för nummer 1 - 9.

Sedan, från version 4.20.11:

Om Du skall boka in en patient och använda en särskild facilitet, ex. traktionsbänk som Du lagt upp en bokningskalender för, kan Du göra som nedan.

Boka in patienten i den vanliga kalendern. Markera patienten, klicka höger och välj "Kolla övriga kalendrar".

1

Dubbelklicka på den kalender Du vill kontrollera med (Nr 1, Traktionsbänk). Den "önskade" tiden är markerad. Om kalendrarna inte har samma tidsschema ser Du ändå vilken den "önskade" tiden är.

2

Om den tid Du ville ha är ledig, dubbelklicka på tiden.

3

Du ser att patienten är bokad i kalender 1 (K1).

4

I Traktionsbänkens kalender skrivs Ditt och patientens namn in på den valda tiden.

Om Du klickar på "K1" (extratextkolumnen) öppnas extratexten. För att det skall fungera skall Du inte ändra text eller bakgrundsfärg i extratextkolumnen.

5

Du kan då öppna kalender K1 (Traktionsbänk) direkt.

Tillbaka

Fråga:
När man bokar av en patient, då verkar patienten försvinna. Var finns den patienten för att kunna bokas in igen?

Svar:

Patienten finns alltid i patientregistret. Skall Du boka in, dubbelklicka i bokningsrutan så kommer patientregistret upp. Dubbelklicka på patienten så bokas patienten in i kalendern.

Skall Du ge pateienten en ny tid direkt, markera patienten (ett vänsterklick), högerklicka och välj "Flytta bokning" eller markera, tryck (Alt + W). Klicka sedan i den ruta Du vill boka patienten.

Skall Du kopiera bokningen (ge patienten en tid till) markera, tryck (Ctrl + C), klicka sedan i rutan för den nya tiden.

Tillbaka

Fråga:
Om det inte finns en länskod för en pat kan man inte reg denne i registret. Varför?

Svar:

Jo, det går. Obligatoriska uppgifter är personnummer (alt. reservnummer 000000-0000) och efternamn.

Tillbaka

Fråga:
Hur ser jag att jag skrivit journal på dagens patienter?

Svar:

Under Kontroller, Daganteckningar kan Du se vilka journaler som inte är klara. Detta under förutsättning att Du under Inställningar, Journal markerat Använd påminnelse i rutan "Daganteckning".

Det finns ytterligare en liten hake med denna funktion. Den förutsätter att Du registrerar besöket innan Du skriver daganteckning. Det är nämligen så att när Du registerar besöket sätts en flagga för daganteckning. När Du sparar daganteckningen tas flaggan bort. Du förstår själv vad som händer om Du skriver daganteckningen först och sedan registerar besöket.

Tillbaka

Fråga:
Hur ser man skillnad på behandlingsdatum och signeringsdatum i journalen om man inte signerar samma dag?

Svar:

Behandlingsdatum (besöksdatum) skrivs in automatiskt i journalen när Du registrerar besöket. Det datumet kan Du ändra, om det blivit fel, innan Du signerat. Signeringen får sitt eget datum den dag Du signerar och detta datum kan Du inte göra något åt. Signeringen ser ut som nedan:
/ 2007-04-11 Ditt namn

Tillbaka

Fråga:
Hur kan jag se patientens kommande tider i bokningskalendern och historik?

Svar:

I kalendern:
Markera patienten, tryck (Ctrl + T) så ser Du kommande tider.

För att se "historik", markera patienten, tyck (Ctrl + B). Du ser då patientens registrerade besök.

Se även Sök bokning i kalender.

Tillbaka

Fråga:
Kan jag boka flera moduler (bokningsrutor) för samma patient?

Svar:

Boka in patienten i kalendern. Tryck ner vä. musknapp och "dra" över de rutor Du vill att bokningan skall omfatta.

7

När Du släpper musknappen blir resultatet...

8

Tillbaka

Fråga:
När man ska registrera kassa (besök) så återgår man till tidboken när registreringen är klar. Vore det inte naturligare att man kom direkt till journalen efter debiteringen?

Svar:

Under Inställningar, Journal kan Du ställa in att journalen skall öppnas i samband med registrering av besök.

9

Tillbaka

Fråga:
Om jag bokar av en patient (tar bort ut tidboken) går jag ju inte via kassan utan direkt i journalen för att dokumentera att patienten inte kommit. Eftersom jag inte gått via kassan blir det ju ingen notering om datum utan bara signeringsdatum. Vill det blir et notat direkt i journalen när man tar bort patienten från tidboken. Jag skulle vilja ha behandlingsdatum automatiskt även om jag inte går via kassan.

Svar:

I SG-X är det tänkt att man registrerar (i "kassan") även återbud och uteblivet besök (sent återbud som debiteras). Från version 4.20.16 kan Du välja att få en automatisk notering i journalen vid registrering av återbud. Se Inställningar, Journal.

10


Vid registrering av grupp sker notering om återbud redan idag.

Tillbaka

Fråga:
När jag sparar ex. ett akupunktur-schema hamnar det alltid överst i daganteckningen , även om jag står under sökordet ”Behandling”. jag vill ha det sist i förstabesöket. Vad gör jag för fel?

Svar:

När ett status länkas i journalen letar funktionen upp behandlingsdatum i daganteckningen och placerar länken direkt under datumet. Finns inte datumet placeras länken sist i daganteckningen.
NYTT! Om Du har journalen öppen när Du skapar statuset kommer länken att placeras där markören står i daganteckningen. Detta oavsett datum eller ev. "platshållare".

Tillbaka

Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96. E-mail:antwork.data@swipnet.se