exdok.htm

Externa dokument i journalen:

Under:
586 Febertermometern
     892 Länka dokument

Du kan länka externa dokument till journalen. Ex. Word-dokument, bilder eller Videoklipp.

För att SG-X skall hitta de program som används för länkade dokument måste Du ange sökväg till dessa program.

Se länka scannade dokument.

Vad är länkade dokument?

När Du klickar på 892 öppnas:

894

Under kan Du ställa in en sökväg till dom scannade dokumenten Du skall länka.

Klicka på 889 för att länka ett nytt dokument till journalen.

exdok.htm#EXD1
890

Du skall ge dokumentet ett namn. Ex. Röntgensvar, Brev från förs.kassan eller liknande. Du behöver inte datera dokumentet, det sker automatiskt med dagens datum.

Klicka på OK.

891

Sedan skall Du välja den fil som skall länkas till journalen.
Du kan byta mapp att leta i. Du kan ange vilken filtyp som skall visas, eller skriva in filnamnet i rutan för filnamn. Vill Du visa all typer av filer i listan skriver Du *.* i rutan och trycker Enter.
När Du hittat filen dubbelklickar Du på den.

Under Inställningar, Nätverk, kan Du ange i vilken mapp sökningen skall börja.

exdok.htm#EXD2
893

Du får bestämma om orginalfilen skall sparas eller raderas.
Den länkade filen kopieras till SG-X's mapp för externa dokument med ett ID som filnamn. Har Du läst in dokumentet med scanner enbart för att ha i journalen finns inge större anledning att låta dokumentet ta upp utrymme på hårddisken.

Dokumentet finns nu i form av en länk i journalen, och därifrån kan Du öppna dokumentet förutsatt att Du i Inställningar, Övriga program angett vilket program som skall hantera dokumentet.

Du kan även öppna respektive dokument genom att dubbelklicka på det i listan över externa dokument.

895

Med kan Du ta bort ett dokument som Du markerat i listan.

Säkerhetskopiering av externa dokument görs från den vanliga säkerhetskpoieringen (Ctrl + S). Markera "Säkerhetskopiera externa dokument".

896

O.B.S! att externa dokument och vanliga data måste säkerhetskopieras var för sig. Externa dokument kräver ofta stort utrymme och därför blandas de inte ned vanliga data vid säkerhetskopiering.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data