eq5d2.htm

EQ-5D Statistik:

Under finns statistik på olika status.

1541 visar statistik på EQ-5D.

O.B.S! Före version 3.20.692 registreras inte kön. D.v.s. att EQ5D registrerade med tidigare versioner kan Du bara se totalt antal EQ5D.

Det är också viktigt att Du verkligen registrerar Ankomststatus och Slutstatus, se nedan.

2115


1883

Förutsättningen är att det finns två mätningar inom angivet tidsintervall. Diagrammet visar den första och sista mätningen för varje patient.

Du anger tidsperiod Du vill undersöka:

1885

Du kan välja om Du bara vill se aktiv klinik. (nätverksversionen)

2028

Du väljer om Du vill visa Index- eller VAS-värden.

1886

Du kan välja att visa enbart patienter märkta "Multimodal rehabilitering" eller samtliga patienter.

Du kan välja att visa endast ingångsvärden, d.v.s. den första mätningen. Då visas även de patienter som bara har en mätning.

1911 Listar patienter med endast ingångsvärde, d.v.s. endast en mätning.

skriver ut diagrammet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data