elev.htm

Studenter:

Hur hanterar man studenter i SG-X?

Först lägger man upp användare för student.

1538

Studenten skall inte ha Signeringsrätt, inte kunna ändra i kliniker, användare eller kalendrar. Avmarkera dessa rättigheter.

Studentens patient görs aktiv i handledarens "klinik".

Studenten loggar in och öppnar handledarens klinik och arbetar därifrån.

När studenten öppnar en journal måste han ange signeringsansvarig för att kunna skriva.
(Gäller fö. alla som inte har sgneringsrätt).

1540

Journalen dyker sedan upp i handledarens signeringsregister.


En annan aspekt på studenter är bokningskalender. Studenten kan inte ha en egen kalender i eg. mening. Ett sätt är att utnyttja extra tider i handledarens kalender.

41

Ev. kan man göra dessa tider lite mer framträdande genom att välja lämplig färg på extraraderna.

360

Om studenten skall ha en patient 10:00 skapar man en tid 10:01 och bokar in patienten där (man kan bara ha en tid på exakt samma klockslag).

359

Om studenten har patienter hos fler handledare och behöver en sammanhållen kalender kan man ev. göra en extrakalender under 1407.

Kalla den ex. "Student1" och gör den global. Man kan sedan synkronisera in bokningarna i extrakalendern.

Det går förvisso inte att utföra några operationer från extrakalendern men den kanske gör att inte studenten missar någon patient.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data