e-identitet.htm

Svensk e-identitet kan INTE utfärda e-tjänstekort för nya ARV:

Svar från Svenk e-identitet ang e-tjänstekort för ARV2:

 

Tyvärr är informationen som ligger ute på vardgivarguiden.se och den som SLL IT:s servicedesk lämnar helt felaktig. Det är inte SITHS-certifikaten som ger åtkomst till ARV-systemet i sig.

 

HSF, som är SLL:s beställarorganisation håller på och utreder hur detta ska kunna hanteras i nuläget. De hade en workshop i måndags och kommer ha ytterligare tre nu under januari och februari. Fram till det att vi får besked om hur frågan ska hanteras i praktiken hänvisar HSF er till att ta upp frågan med er avtalshandläggare på SLL.

 

På det sättet som ARV2 nu byggs måste vissa uppgifter finnas i SLL:s interna katalog EK. Dvs kundens KOMBIKA-kod, organisations HSA-id och användarnas HSA-id:n måste registreras och kopplas ihop i EK. I nuläget är det endast vissa handläggare inom SLL som har rättigheter att göra detta. Kopplingen kan inte heller göras till HSA-id:n som ligger i den nationella HSA-katalogen.

 

Konsekvensen av ovanstående är att alla organisationer och personer som ska kunna logga in till ARV2 måste hanteras av SLL:s egna handläggare OCH ha ett SITHS-certifikat som innehåller HSA-id:t från EK på sitt eTjänstekort. SLL:s handläggare kan beställa SITHS-certifikat från EK till ett befintliga kort (kan vara ett som är utfärdat av oss eller annan SITHS-utfärdare, alt. ett Telia e-leg), men de har bestämt att de inte får/ska göra detta för någon kund.

 

Vi har rättigheter och kan utfärda SITHS-certifikat till personer som finns i Svensk e-identitets HSA-kataloger (även EK) men detta räcker inte för åtkomst till ARV2. ARV 2 är tänkt att tas i bruk i maj.

 

Jag har föreslagit olika lösningar för HSF och ARV2-projektet och kommer att ha fortsatt kontakt med dem. Vi informerar de kunder som kontaktar oss och ber dem antingen vända sig till SLL IT eller avvakta och återkomma till oss.

 

e-Frikort finns det inga hinder i EK/SLL för.

 

Med vänliga hälsningar
Anette Furöstam
Svensk e-identitet AB
018-481 19 00
anette.furostam@e-identitet.se
www.e-identitet.se


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data