contents.htm

 

SG-X för Windows®


SG-X innehåller:

Kalender för tidbokning
SMS-påminnelser direkt från kalendern
Journalföring
Kassahantering
Remisser
Remissvar
e-Recept
FAR Fysisk aktivitet på remiss
Akupunkturjournal
EQ-5D
Smärtbilder
VAS-skalan
DRI Disability Rating Index
PSFS PatientSpecifik Funktionell Skala
BMI Body Mass Index
KOOS, KOOS Child, HOOS, FAOS, RAOS och BATH AS
Träningsbank
Gränssnitt mot Physio Tools®
Gränssnitt mot Exercise Organizer®
Brev
Kvitton Kontantfakturor
Produktregister
Fakturering
med bl.a. försäkringsbolagens blanketter, Carddif Nordic AB, DKV, Euro Accident, Folksam, Förenade liv, IF, ihi Bupa, Länsförsäkringar, Salus Ansvar, SEB, Skandia,Trygg-Hansa, Vital m.fl.
Etc.

contents.htm#validx

VAD KOSTAR SG-X?

VAD BEHÖVER JAG FÖR DATOR?

VARFÖR SKALL JAG VÄLJA SG-X?

HUR VET JAG ATT JAG TRIVS MED SG-X?

Tala med någon av Dina kollegor som redan använder SG-X.


SG-X är ett administrativt dataprogram, utvecklat av en sjukgymnast, för privata vårdgivare. Utvecklingen har pågått sedan 1990. Målet har varit att åstadkomma ett så lättanvänt och överskådligt program som möjligt, anpassat just för oss privata vårdgivare. Ett vanligt problem med dataprogram är annars luckan som uppstår mellan programmerare och användare. Det är svårt för programförfattaren att se vad branschen och användaren ser som viktigt med programmet. I och med att jag själv som sjukgymnast och programförfattare dagligen använder SG-X har denna "lucka" kunnat överbryggas. SG-X har under de senaste tio åren även använts av ett ökande antal andra vårdgivare utan särskild datakunskap. Detta har givit ytterligare kunskap om hur programmet bör utformas för att vara lättanvänt och fungera väl. Största fördelen med SG-X är just enkelheten. Som en användare uttryckte det, "man behöver ju inte tänka".

Huvuddelen i SG-X är en bokningskalender och patientlista. Därifrån registrerar Du besök med ett enkelt "musklick". Lika enkelt tar Du fram journal, registrerar remisser, skriver räkning, skriver kvitto, skriver ut bokade tider till patienten och mycket annat. Du kan skriva adress till patient/läkare på kuvert, skriva ut post- och bankgiroblanketter och har då även betalningsbevakning. SG-X håller kontinuerligt reda på ev. frikort och remiss beträffande giltighet och kontrollerar att inga räkningar eller behandlingar blir bortglömda. Självfallet hanterar SG-X även räkningarna till Landstinget, både ARV och VARV, för Dig som är ansluten till försäkringssystemet i Stockholms län. SG-X hanterar änen Privera som används av ett flertal landsting och Priva i region Skåne. Du skickar besöksinformationen elektroniskt via internet.

SG-X är även anpassat för landstinget i Dalarna, Gävleborg, Region Skåne, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götalandsregionen och Östergötland mfl.

Du som suttit och plitat med alla papperskvitton en helg i månadsskiftet kommer att uppskatta enkelheten med att skicka kvitton via internet till Landstinget. Att sammanställa statistik är en perfekt uppgift för en dator som inte förstår hur tråkigt sådant arbete är.

Du kan även infoga externa dokument i journalen. Word-dokument, bilder och videosekvenser.

I nätverksversionen finns e-Recpt, elektroniska recept direkt till apoteket. Dessutom ett flertal blanketter för läkare, ex. konsultremiss, röntgenremiss, läkarintyg sjukskrivning, rekvisition journalhandlingar, färdtjänstintyg etc.

Det finns en träningsbank i SG-X. Ett antal träningsbilder (självträning) som Du kan skriva ut och ge till patienten. Träningsprogrammet kan även skickas med E-post direkt till patienten. Dessutom finns inbyggda gränssnitt mot Physio Tools® och Exercise Organizer®.

Akupunkturjournalen är mycket populär bland de användare som arbetar med akupunktur. Du kan välja behandlingspunkter genom att skriva in dessa direkt, eller markera i bilder på skärmen. Det finns fem stycken översiktsbilder med punkter och dessutom en bild för varje meridian (15 st). I vilken bild Du än markerar punkten visas den i alla aktuella bilder. Du anger behandlinstid, -typ och stimulering. Det senare separat för varje punkt. Du kan skriva journaltext och kommentarer direkt i akupunkturjournalen. Programmet håller reda på antal behandlingar och allt förs in automatiskt i "klinikjournalen" tillsammans med en länk som gör att Du kan öppna akupunkturjournalen direkt innifrån klinikjournalen. Klicka på länken och Du fär direkt upp den aktuella behandlingen med bilder och allt.
För information så kan Du klicka på en punkt i akupunkturjournalen och direkt få upp information om just den punkten. Lokalisation, innervation, indikation etc.

Det finns "smärtgubbar" där du kan markera olika smärtkategorier. Det går att lägga en "dematomkarta" över smärtbilden för att kanske få en bättre uppfattning om smärtans ursprung. Bilderna går att skriva ut på skrivaren och de länkas till journalen på samma sätt som akupunkturen.

Du kan även dokumentera TNS/TENS-behandling visuellt. Sätta elektroder på en "gubbe", som sedan går att skriva ut. Behändigt om Du ex. har assisterande personal som skall placera elektroderna. Bilderna länkas till klinikjournalen på samma sätt som akupunkturen.

Även VAS-skalan finns i SG-X och länkas in i journalen som ovan. VAS-skattningar under en period kan sedan presenteras grafiskt på bildskärmen.

DRI (Disability Rating Index), PSFS (Patient Specifik Funktions Skala), BMI (Body Mass Index) finns i SG-X och Du kan sammanställa utveckling och statistk på dessa mätningar.

Ett flertal scores finns också, Lysholms knäscore, HOOS, KOOS, FAOS, RAOS och BATH AS.

Fler status.

För Dig som praktiserar McKenzie finns ett statusformulär som liknar den "assessment form" som McKenzie använder.

Fakturering till försäkringsbolag.

Komma igång....

Något av det svåraste med datorisering är just att komma igång. Man måste bestämma sig. Det går inte av sig själv och man får offra en del fritid under några veckor. Den tiden har man sedan mångfalt igen. Maskinen spar massor med tid när man väl lärt sig använda den.

Att välja programvara när man skall "datorisera" är ett viktigt steg. Det är inte bara att beställa hem några disketter och köra igång. Man måste tänka på att programmet skall vara ens arbetskamrat, kanske i många år. Då är det viktigt att man trivs ihop. Det är med dataprogram som med fysisk kondition, det är färskvara. Ett bra program utvecklas ständigt och det är viktigt att Du snabbt och kontinuerligt får det senaste levererat. Uppgraderingar levereras på CD.

contents.htm#val
Överst på sidan

Varför välja just SG-X?

SG-X är lätt att lära. Till SG-X hör en inbyggd manual med innehållsregister och ett mycket fylligt sakregister (Index) som gör det lätt att hitta det man söker medan man lär sig. Du behöver inte gå på kurs för att lära Dig. Istället får Du personlig instruktion, om Du vill, för att lära Dig det mest elementära i SG-X, därefter "självtränar" Du med tillgång till hjälp per telefon, även kvällar och helger. Det finns gott om hjälpfunktioner i SG-X. "Klicka" med musen på Hjälp och vips har Du en hjälptext på skärmen.

När Du sedan är igång har Du och alla andra användare möjlighet att påverka den fortsatta utvecklingen av SG-X. Jag vill gärna ha synpunkter och önskemål från Er som använder programmet. Med sådan feedback kan programmet bli så perfekt som möjligt för oss privata vårdgivare.

contents.htm#demo
Överst på sidan

Hur skall Du veta att Du trivs med programmet?

Du kan beställa en demokopia av SG-X utan kostnad. Du behöver inte köpa "grisen i säcken" utan får installera programmet i Din dator och provköra i några månader. Jag är inte intresserad av missnöjda, eller ens nästan nöjda kunder. Därför rekommenderar jag Dig att prova SG-X innan Du bestämmer Dig. Det är inte heller så dumt att titta på andra program och jämföra. Du och programmet skall ju som sagt arbeta tillsammans. Om Du trivs med SG-X kan Du direkt börja på allvar. Du får nya programfiler av mig men alla data Du lagt in med demokopian finns kvar efter installationen av det "riktiga" programmet. Inget ogjort arbete alltså.

contents.htm#pris
Överst på sidan

Vad kostar SG-X?

Kostnaden för SG-X är 6.000:- inkl. moms. Du får då användarlicens och all service under ett år från inköpsdatum. Användarlicens och serviceavtal kostar sedan 4.500:- iinkl. moms per år.
Du kan också hyra SG-X för 500:-/mån. Och då ingår naturligtvis all service så länge Du hyr.
Du kan även få hyrköp: 500:-/mån till 6.000:-, därefter 4.500:-/år.

contents.htm#dator
Överst på sidan

Vad behöver jag för dator?

SG-X för Windows fungerar med operativsystemen Windows 8 och 10 (ännu så länge även med Windows XP, Vista och 7 ).

O.B.S! Virusprogram, se McAfee, Norton och AVAST

Arbetsminne (RAM) >= 512 Mb.

Bildskärmen bör klara 1920 x 1080 bildpunkter och ha en färgupplösning med > High color (24-bitar).

Internet explorer 8.0, eller senare, MÅSTE vara installerad på Din dator INNAN Du installerar SG-X.

Hårddisken bör vara på minst 2Gb (1.000 Mb) även om SG-X bara behöver c:a 300Mb.

En CD-ROM enhet för installationen, men det går även att ladda ner SG-X via internet.

Ett USB-minne är behändigt för säkerhetskopiering.

Överst på sidan

Är Du intresserad så hör av Dig, dagtid, kvällar eller helger. Råkar jag inte vara inne så försök igen. Tel 070-758 75 96

SG-X gör det lättare.......


Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96. E-mail:antwork.data@swipnet.se