buggar.htm
 Kända buggar, hittills...


Sidan uppdateras uppifrån så om Du sett det översta meddelandet har Du sett det mesta.....

Se även FAQ (vanliga frågor)buggar.htm#B30

2014-10-31

Error 3050, Can't lock file:

Detta r eg. ingen bugg i SG-X utan en krock med McAfee eller annat virusprogram, se hr >>>


buggar.htm#B30

2014-01-23

Reducerad patientavgift:

Om Du inte kan rgistrera reducerad patientavgift behver Du version 3.20.628!


buggar.htm#B29

2013-03-26

Grupper (nätverksversionen):

Runtime error när man försökte lägga till patienter i grupper. Åtgärdat i version 4.20.317


buggar.htm#B28

2012-11-30

Frasminnet (nätverksversionen):

Frasminnet gick ej att stänga av. Kunde ven hänga sig i vissa situationer. Åtgärdat i version 4.20.303


buggar.htm#B27

2012-02-16

Skicka/skapa fil till landstinget:

När Du skickar/skapr fil kommer informaation upp om vad Du skickat. I vissa program visas fel information. SG-X visar en tidigare inskickad fil. Det är ett programfel. Gå in på ARV-portalen resp Privera och kontrollera att Din fil kommit in och att den är godkänd. Detta bör Du får övrigt alltid göra även om SG-X visar rätt fil.

Åtgärdat i version 3.20.577


buggar.htm#B25

2010-12-17

Länsförsäkringar:

Bugg i nya fakturablanketten fr. version 3.20.552:

"Invalid use of NULL"

Åtgärdat i version 3.20.556

Du kan komma runt problemet genom att lägga in "KVÅ" på besöken, Se här >>>


buggar.htm#B24

2010-10-27

Bokningskalender: (gäller ej nätverksversionen)

Det är ett fel i kalendern för 2011 om den är skapad med version tidigare än 3.20.527. Det blir en vecka för mycket i januari.

Du som skapat, men ännu ej börjat boka för 2011 skall ta bort kalendern 2011 när Du uppgraderat till 3.20.527 eller senare.

Se här >>>

Det är möjligt att Du skapat kalender utan att märka det. Titta i listan om den är skapad. Har Du kalendrar för 2012, 2013 o.s.v. så ta bort dessa åckså.


buggar.htm#B22

2009-11-17

Patientregister:

Tyvärr har det visat sig att även version 3.20.499 innehåller en bugg. Färgmärkningen för frikort fungerar inte i patientregistret. För Dig som arbetar från bokningskalendern är det nog inget stort problem för i kalendern fungerar det som det skall.
Det är heller inget problem vid besöksregistrering, SG-X sätter taxekod 06 på patienter med gällande frikort. Du som besväras av felet i patientregistret, skiacka ett mail så skyndar jag på nästa utskick till Dig.


buggar.htm#B21

2009-06-03

Bugg i Region Skåne:

SG-X vägrar att acceptera reducerad patientavgift som är högre än 140 Kr. CD är på väg.....


2009-02-11

Två fel i nätverksversionen 4.20.157:

När Du skall registrera gruppbesök kan Du inte välja åtgärd med OK-knappen. Däremot går det bra att dubbelklicka på åtgärden Du vill ha. Åtgärdat i version 4.20.158

När Du skall välja remittent i patientuppgifter gåt det inte att sortera på "Förnamn". även det åtgärdat i verion 4.20.158.

2009-01-07

Fel i version 3.20.460:

Det går inte att skapa ny klinik med version 3.20.460. Har Du behov av att skapa klinik ring 070-758 75 96.


2008-10-14

Frasminne:

Frasminnet innehåller en bugg som jag inte kan åtgärda. Den är inbyggd i funktionen. Se här vad som gäller >>>>


buggar.htm#B16

2006-11-08

Svårt att länka remittent vid inskrivning av ny patient:

Ett fel dyker upp i vissa system när man skall länka remittent till en ny patient i patientuppgifter, fliken Läkare/Remiss.

Felet verkar bar dyka upp om patienten är helt ny.

För att komma förbi problemet: Skriv in patientuppgifterna, spara och stäng patientuppgifter. öppna patientuppgifter på nytt så går det att länka remittent. Om felet finns hos Dig, hör av Dig för att få ett nytt program.

Felet åtgärdat i version 3.20.398

Ibland kan det komma Error: "Invalid row value...", när Du skall välja läkare. Detta är ett harmlöst fel som beror på att SG-X försöker hjälpa Dig att hitta rätt doktor, men misslyckas (en gör så gott en kan).


2006-09-14

Utskrift av VAS-grafik:

Grafisk utskrift av VAS-skattningar har bara fungerat för den "enkla" VAS-skalan, fungerar nu för båda (även blandade skattningar med de båda VAS-skalorna).

Felet åtgärdat i version 3.20.388


2006-09-13

Registrering av remittent:

När man registrerat ny läkare eller lagt in en befintlig läkare på en inkommande remiss har man ibland fått ett "Error". Det är naturligtvis ett fel i programmet att det blir ett "Error" men.... Om Du markerar "remittentkategori" kommer Du förbi problemet. Klicka i om det ex. är en Privatpraktiker eller annan kategori.

Felet åtgärdat i version 3.20.3872006-09-06

"Du har inte säkerhetskopierat....:

Sedan version 3.20.380 finns en bugg vid säkerhetskopiering. Det är inget fel på kopieringen i sig men efter införandet av fler val så registerar inte datorn att Du säkerhetskopierar och Du får meddelandet "Du har inte säkerhetskopierat ......"

Det nya är att det finns två knappar för externa media:
1. "USB-minne" och
2. "Annat externt media".

extmedia

Båda valen har samma funktion. Anledningen att det är två är att datorn sparar två sökvägar åt Dig, för att förenkla Ditt arbete. En del sparar säkerhetskopia på två ställen, USB-minne och till en gemensam filserver på jobbet. En mycket bra och säker lösning.

Problemet är att SG-X bara registrerar att Du säkerhetskopierat med alternativ 2 markerat. Så om påminnelserna blir enerverande, markera val 2 och skriv in rätt sökväg i rutan. SG-X minns detta till nästa gång.


Felet åtgärdat i version 3.20.385


2006-09-03

Redovisning:

Ett fel i redovisningen som ger fel i bokföringsunderlaget har uppdagats. Om Du, vid besöksregistrering, markerar "Betalt" och "Kvitto" så görs en dubbel bokföring av patientavgiften.

redov

Felet uppstod någon gång i våras, kan inte säga exakt version.

Tills vidare, markera inte "Kvitto" här utan registrera besöket och gå sedan in i kvittofunktionen för att skriva ut kvitto.


Felet åtgärdat i version 3.20.383


2006-05-03

Betalstatus:

När Du skall ändra betalstatus öppnas

betstat

O.B.S! att om besöket är registrerat som betalt kommer Nej att vara markerat. Detta för att Du snabbt skall kunna ändra betalstatus genom att trycka Enter.

Några har missförstått detta, markerat Ja och klickat på OK när besöket redan varit registrerat som betalt.

Det är där själva "buggen" kommer in. SG-X har då bokfört patientavgiften på nytt och det har blivit fel i bokföringsunderlaget.


Felet åtgärdat i version 3.20.370


buggar.htm#B6

2006-04-10
Detta fel verkar fortfarande dyka upp på vissa system (2008-10-27).

Meddelande: "Ingen giltighet angiven för remiss!".

Detta meddelande har ibland dykt upp när man skulle registrera besök. Beroende på hur, och när, remissen lagts in har fältet för remissens giltighet inte fyllts i. Problemet är nu åtgärdat för alla "aktuella" patienter i version 3.20.368.

Om felet dyker upp:
Markera patienten, tryck Ctrl + E, Ctrl + E, Ctrl + Shift. Klicka på tryck F12. Sedan skall det gå att registrera besöket.


2006-04-10

Påminnelse: "Remiss fordras nästa besök!".

SG-X har slarvat med att ta bort påminnelse "Remiss fordras nästa besök". Det satt långt inne men nu har broblemet lösts. Påminnelsen tas bort när Du lägger in remiss via Inkommande remiss.
Felet åtgärdat i version 3.20.366

Felaktiga påminnelser som finns kvar kan Du ta bort under "Fler patientlistor / Påminnelser":

patlist på "stora" verktygsraden.


2006-03-31

Kvittering av patientavgifter:

I version 358 infördes möjlighet att välja konto för patientavgift. Tyvärr smög sig ett fel in i koden så att hos vissa kvitteras kontanter som bankgiro. Detta gäller dem som inte väljer konto aktivt. Om Du inte använder bankgiro kan Du t.v. bara addera Bankgiro och kassa på månadsrapporten.
Felet åtgärdat i version 3.20.366


2006-03-10

Om Du har problem med utskrift av SG-X-staus på skrivaren, Se här!. Detta är eg. ingen bugg.


2006-01-13

Inkommande remiss (den nya blanketten):

När Du "Aktiverar remiss" från den nya blanketten kan det hända att SG-X sätter in fel remitterande läkare i patientuppgifter. Det kan hända om Du har fler läkare med samma (eller inget) kobikanummer. Problemet kommer att åtgärdas i version 3.20.351.


2006-01-04

Akupunkturen:

Efter uppgradering till 346 kan det bli fel på akupunkturen. Felet visar sig genom att tidigare markerade punkter kommer fel, förskjutna i höjd och sidled. Samtidigt hittar Du inte punkterna med musen.

I värsta fall får Du Runtime Error 11 när Du öppnar akupunktur, smärtbild eller autotext.

Lösning:

Om Du får Runtime Error 11, gå till Inställningar, Akupunktur. Längst ner i mitten finns Centeringsfaktor. Den är förmodligen 0. öka den till 10 eller mer.

Efter det (eller om Du bara hade fel placering på punkterna):

Öppna akupunktur. Under Arkiv, Centering rättar Du enkelt till felet. Förutsättningen är att Du har version 3.20.348 eller senare. Ring om Du inte har den!

Felet beror på den ändring av VAR programmets inställningar sparas.


2006-01-04

Besöksregistret:

Det har varit broblem som visat sig genom att det inte fungerat att öppna flera besöksregister samtidigt om besöken omfattat besök från olika årtal. Felet är avhjälpt i version 3.20.348.


2006-01-02

Gävleborgs landsting:

Det har inte fungerat att skriva ut samlingsräkning. Felet åtgärdat i version 3.20.347


2005-01-24

Sedan "platshållare" för länkar infördes i journalen, version 3.20.298, har vissa fått problen med att länken hamnar lite hipp som happ i journalen.

Lösningen är enligt följande:
Skapa ett sökord under kikare i journalen (vilken som helst), ex. "Länkar".
Öppna Inställningar, Akupunktur, välj "Länkar" som platshållare. Du behöver inte använda platshållaren, det var bara det att SG-X blev förvirrat om det inte fanns någon. Problemet kan inte lösas med någon uppgradering utan Du måste utföra ovanstående själv.


2003-02-12

Säkerhetskopiering, Run-time error 76, Path not found.

Det kan hända att Du lyckats ändra sökväg till diskettenheten. I det vita fältet längst ned i fönstret för säkerhetskopiering skall det stå A: (A och kolon) när Du säkerhetskopierar till diskett.

Vid säkerhetskopienring till annat externt media, ex. USB-minne, skall Du ange enhetsbeteckning för det aktuella minnet. Ex. E:. "USB-minne" skall vara markerad.

När Du säkerhetskopierar till hårddisken står det ung. c:\sgx32\safe, lite beroende på var SG-X är installerat.


2003-02-12

Run-time error 3024, file not found

För Er som använder fler datorer kan det hända, efter uppgradering till version 3.20.192, att nedanstående fel uppstår:

883

Lösning:
Gå till:
Arbeta med
Import
Import nya diagnoser (ICD10)

Därmed är problemet löst.


2003-01-28

Inloggning i resekortsystemet (SLL) fungerar inte


Landstinget ändrar oupphörligen hemsidan för resekortsystemet. Jag har redan justerat SG-X vid flera tillfällen. Förhoppningsvis kommer det att stabilisera sig när resekortsystemet blir någorlunda färdigt.

Om Den automatiska inloggningen inte fungerar så stäng av automatisk inloggning i Klinikinställningar under fliken Stockholms läns landsting. Du får sedan logga in manuellt i sjukresesystemet. Under sådana förhållanden fungerar heller inte personnummerautomatiken. öppna sjukresesystemet från den stora knappen (kortet) på huvudverktygsraden.


2003-01-26


Runtime error 3343
Unrecognized database format:

Om detta fel uppstår har det blivit fel i en databas. Du ser i meddelandet vilken databas det är som är felaktig.

3341

Anteckna namnet (här understruket med rött) och klicka på OK. Om Du trillar ur SG-X så starta programmet igen.
Gå till:

Verktyg, Reparera databas

33432

Leta upp filnamnet och dubbelklicka på det. Du bör då få ett meddelande som nedan:


33433

Om reparationen misslyckas är det ett större fel och då är det säkerhetskopian som gäller.
Ring gärna ANTWORK data först.


2002-11-13
Omöjligt att logga in i ARV (SLL):

Vissa brandväggar stänger vägen för SG-X att komma ut på internet. Då Du försöker logga in i ARV visas "Okänt fel". Om brandväggen går att konfigurera för att släppa ut SG-X på nätet är det en lösning. Om det inte går finns inget annat val än att tillfälligt stänga av brandväggen under tiden man skickar in sina filer.


2002-11-07
Utskrift av patientkvitton:

På grund av att det är så många skrivare som trasslar hos Er användare har jag infört att patientkvitton måste godkännas vid utskrift. Det innebär att Du kan kontrollera att kvittot verkligen kommer ur skrivaren innan det bokförs som utskrivet. Det är många som haft problem med sin skrivare och att utskriften godkändes automatiskt innebar att det inte gick att göra ett nytt försök utan att manuellt ändra utskriftstatus på varje enskilt besök. Nu kan Du genom att godkänna utskriften eller inte bestämma om det skall bokföras.


2002-04-18
Signering av journal:

O.B.S! Signering av journal är en känslig operation. Om Du mycket snabbt, efter signering, stänger journalen med ex. F12 kan operationen avbrytas och anteckningar gå förlorade. Detta gäller särskilt lite långsammare maskiner.


2001-11-03
PATIENTKVITTO:

Har någon blivit irriterad på att patientkvittot kommer upp på skärmen när man registrerar besök?

Det är ingen bugg.

Ändra i Inställningar, Debitering. Föreslå kvitto till NEJ.


Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96. E-mail:antwork.data@swipnet.se