backup2.htm

Säkerhetskpiera till CD-skiva:

Säkerhetskopiera till CD
För att du ska kunna spara säkerhetskopian på CD-skiva måste din dator ha en CD-brännare. I vissa CD-brännarprogram måste du först spara ner säkerhetskopian på hårddisken. Andra CD-brännarprogram klarar av att göra CD-skivor skrivklara så att du kan säkerhetskopiera till CD-skivan direkt från SG-X. CD-skiva med benämning CD-r är skrivbara och CD-skiva med benämning CD-rw kan du skriva över flera gånger, precis som disketter

I Windows XP finns det en inbyggd funktion för CD-bränning. Denna funktion fungerar inte om du försöker säkerhetskopiera direkt till CD-brännarenheten. Du får då meddelandet Disken full. Om du först sparar ner säkerhetskopian till hårddisken och därefter väljer att bränna ner den till CD-skivan fungerar det.

CD-brännarprogram som sparar direkt
Om du skaffar ett CD-brännarprogram som sparar filen direkt på CD-skivan, måste du även ha ett program som formaterar om CD-skivan. Använder du en oformaterad CD-skiva får du meddelandet Disken full.
O.B.S! CD-skivan kommer bara att kunna läsas av den dator som brände filen, eller av en dator som har samma formateringsprogram. Andra datorer kommer inte att kunna se filen på CD-skivan i utforskaren.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data