backup1.htm

Säkerhetskopiering:

Säkerhetskopiering eller "back-up" gör man för att skydda sina data, d.v.s. de uppgifter som finns lagrade i datorn.

O.B.S! att jag här inte tar upp aspekter på sekretessen!

Man kan också säga att det finns olika anledningar för säkerhetskopiering och då olika sätt att gå till väga:

1)
Det första, och kanske vanligaste, felet man bör gardera sig emot är att man själv gör fel. Du kan ex. signera en journal och i nästa ögonblick upptäcka att det blev fel. Eller Du raderar en patient med journal och hela rasket..... inte kul!

Mot sådana misstag garderar man sig genom att säkerhetskopiera till hårddisken. Man skapar helt enkelt en komplett kopia av alla data lite då och då. Detta tar bara några sekunder och kan vara lämpligt att göra innan man börjar på morgonen, innan man skriver ut samlingsräkning eller innan man skickar besöksinformation till Landstinget. Skall Du skriva något stort i en journal kan det också vara läge att ta en säkerhetskopia.

2)
Nästa "katasrof" man måste gardera sig emot är maskinhaveri. Om hårddisken kraschar eller hela datorn lägger av.

I sådana fall måste man ha säkerhetskopierat till något medium utanför maskinen. Ex. diskett, band, USB-minne eller CD. Detta för att man skall kunna installera SG-X på en annan maskin och sedan lägga tillbaka säkerhetskopian utan att några data blivit förstörda. Sådan säkerhetskopiering bör göras minst en gång per arbetsdag. Nytt program får man från ANTWORK data, så det behöver inte säkerhetskopieras.

Se till att Du har fler säkerhetskopior! Tag en extra då och då som Du kan ha ifall det skulle visa sig att den första disketten är trasig.

3)
Det tredje man kan råka ut för är att datorn blir stulen. Eller att Du har en bärbar dator som Du (hemska tanke) glömmer på T-banan eller liknande. Chansen att återfå maskinen om den blivit stulen eller man tappat bort den är liten.

Åtgärden är i detta fall samma som ovan men..... En tjuv kanske rafsar åt sig disketter som ligger vid maskinen och har Du disketten med säkerhetskopian i datorväskan när Du glömmer allt på bussen, då var det inte mycket bevänt med att säkerhetskopiera. Kontentan blir att Du inte skall förvara säkerhetskopian invid datorn eller i datorväskan när Du åker till och från. Hur Du löser detta lämnar jag till Din fantasi.

4)
Det sista, och värsta, jag tänkte beskriva är om Du en morgon kommer till praktiken och den har brunnit ner...... Du bör då och då ta en säkerhetskopia som Du förvarar på helt annan plats än datorn.


En idé kan vra att ha en diskett för varje arbetsdag. En måndag, en tisdag o.s.v. Det är ju inte kul om man behöver använda säkerhetskopian och det visar sig att disketten är trasig! Skulle så vara fallet kan man ju ta den tidigare disketten. man har då förlorat lite mer data men står sig inte helt slätt. Kanske bör man ta en vecko- eller åtminsone månadsdiskett som man sedan spar under lämplig tidsrymd. Man kan driva säkerheten nästan hur långt som helst. Jag har bara velat peka på sådant man kan tänka på, ansvaret vilar på var och en.


Tänk också på att det gäller samma regler för förvaring av datajournaler som för pappersjournaler, "inom lås och bom!"


Vilket media skall jag säkerhetskopiera på?

Disketter är ganska känsliga om man ex. tappar dom i golvet. Dessutom är det ett media på utgående. Idag finns inte diskettstation som standard på en ny dator.

Ett snabbt och praktiskt media är USB- eller "Flasch"-minne. Ett elektroninskt minne med stor kapacitet och lätt att använda. Det är känsligt för ex. statisk elektricitet, och elektromagnetiska kraftfält. Förvara det inte i samma ficka som mobiltelefonen t.ex.

CD-skivan är idag det kanske säkraste mediet för en säkerhetskopia. Det är kanske att gå för långt att bränna en CD varje dag men att en gång per månad bränna en CD är att ha god säkerhet om Du dagligen kopierar till ett USB-minne. Se även säkerhetskopiering till CD-skiva.

Två datoer är också ett sätt att hyfsat försäkra sig mot förlust av data. Varje (arbets)dag kopierar man ut från den dator man arbetar på och kopierar in i en dator hemma. I det läget är ett USB-minne den perfekta lösningen för transporten. Om något händer med minnet eller ena datorn förlorar Du en dag, och det kan man som regel leva med. Även under dessa förhållanden skulle jag bränna en CD någon gång ibland, kanske varje halvår. Generellt kan man säga att det får inte vara längre mellan "idiotsäkra" säkerhetskopior än man tycker sig ha råd att förlora data.

backup1.htm#SK1

Om Du skall bränna en CD som säkerhetskopia så börja med att säkerhetskopiera till hårddisken. Därefter bränner Du hela mappen "safe" till DC'n. Om Du använder funktionen för "länkade dokument" tar Du även med mappen "dokument".

1138
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data