backup.htm

Säkerhets- / transportkopiering:

Allmänt om säkerhetskopiering

Kontroll av återläsning

Du hittar säkerhetskopiering under Arkiv-menyn, eller stäng alla öppna fönster och tryck Ctrl + S.

37

Först en enkel beskrivning:

Du väljer Säkerhetskopiering under Arkiv på huvudmenyn. Alternativt: Tryck Ctrl + S för att säkerhetskopiera.

Placera en formaterad diskett i enhet A:, alternativt sätt i annat media, ex. USB-minne och ange enhetens beteckning i det vita fältet, ex. E:. Klicka sedan på UT för att säkerhetskopiera. Klicka på IN för att transportkopiera in = återställa från säkerhetskopia.

Se även säkerhetskopiering till CD-skiva.

Om Du väljer "Återställa" från säkerhetskopia får Du en varning om vad Du är på väg att göra och möjlighet att avbryta. Detta för att Du inte av misstag skall "skriva över" data på hårddisken.

O.B.S! att alla andra fönster stängs när Du Säkerhetskopierar. De röda "lamporna" är tända medan kopieringen pågår och Du kan då inte utföra något annat i SG-X. Tänk på att det tar lite tid att skriva till disketten efter det att komprimeringen av filerna är klar. När Du får "grönt ljus" igen är kopieringen färdig.

Skall normalt inte vara markerad. Se Säkerhetskopiera till externa media. 950
Skall normalt vara markerad. Se när den inte skall vara markerad. 1118
Skall normalt vara markerad. Se även här >>> 2071

Ett tips är att i samband med att Du säkerhetskopierar till diskett, göra en säkerhetskopiering till hårddisken, eller göra en säkerhetskopiering till hårddisken innan Du börjar dagens arbete. Om Du skulle göra ett misstag under dagen, ex. signera ett felaktigt avsnitt i journalen, kan Du lätt återställa från hårddisken. En kopiering till hårddisken är något man kan göra ofta, särskilt före någon viktig operation, utskrift av samlingsräkning, faktura eller, som sagt, innan Du signerar en journal. Säkerhetskopiering till hårddisken tar bara några sekunder.

Du kan få en påminnelse om säkerhetskopiering.


backup.htm#BU1

Så en lite mer ingående beskrivning:

Du kan välja fil att återställa från eller mapp att kopiera till.
Klicka på knappen så öppnas "Open"-boxen.
206

Du kan även skapa "ny mapp" att kopiera till om så önskas.

205

Vid säkerhetskopiering kan Du välja plats att kopiera till. Första gången, om Du inte använder förvalt alternativ, måste Du se till att mappen existerar. Skriv sedan in sökvägen till mappen och kör igång.

207

När mappen och en tidigare säkerhetskopia existerar kan Du direkt markera den i "Open"-boxen och starta kopieringen.

Vid återkopiering, öppna "Open"-boxen och välj fil att återställa från.

Normalt är A: (diskett) föreslaget och det är bara att köra igång utan vidare.

208

Vill Du säkerhetskopiera till hårddisken, markera detta, så föreslås ex. c:\sg-x32\safe som mottagare av säkerhetskopian. Det förslaget duger bra om Du inte önskar lägga en extra kopia på annan plats.

Se även säkerhetskopiering till CD-skiva.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data