Wimport.htm

Import av journalanteckningar:

Se Extern journalskrivning

Under:
Arbeta med
       Import
            54 Import journalanteckningar

Se Extern XLÄNK journalskrivning.

10021

"Endast text" innebär att endast texten importeras, ingen formatering av den importerade texten sker. Texten får det textsnitt och indrag Du satt som standard för journaltext.

O.B.S. VIKTIGT!
Det datum Du angivit som anteckningsdatum till sekreteraren skall finnas i journalen (daganteckningsrutan) och det får inte vara signerat. Datumet sätts ju normalt in i journalen i och med att Du registerar besöket så det skall inte vara några problem. Kolla att det är satt till JA i Inställningar

Anteckningarna importeras ändå men hamnar sist i daganteckningsrutan i journalen om inte SG-X hittar aktuellt datum...

Klcka på och dubbelklicka på filen Du vill importera:

Filen som importeras är en Access-databs (*.mdb). Den innehåller datum, anteckningen och SG-X's interna ID-nummer. Anteckningen kan inte kopplas till någon enskild individ utan att ha tillgång till den aktuella vårgivarens SG-X.

Av den anledningen är det viktigt att texten inte innehåller patintens namn eller andra uppgifter som kan avslöja dennes identitet.

Anteckningen placeras i daganteckningsrutan närmast under anteckningsdatum (som Du skickade med till sekreteraren).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data