What.htm

Vilka status och övriga dokument finns registrerade på patienten:

Under "febertermometern" 586 i patientregister, kalender, journal och sökfönster finns 966.

1575

Listan visar de status och andra dokument som finns registrerade på patienten sorterade kronologiskt efter datum.

Du kan välja vilka status/dokument Du vill visa. Du kan öppna respektive status/dokument genom att dubbelklicka eller klicka på .

Om Du vill skriva ut en komplett dokumentation om patienten så går Du hit när Du skrivit ut journalen. Du dubbelklickar på dokumenten i tur och ordning och skriver ut de Du vill ha.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data