Wexport.htm

Export av patientuppgifter:

Se Extern journalskrivning

Under:
Arbeta med
      1387 Export
            54 Exportera patientuppgifter

Du anger tidsperiod för export. Datumet grundar sig på kontaktdatum. De patienter Du vill exportera måste ha ett kontaktdatum inom det angivna intervallet.

Ange ett lämpligt filnamn eller acceptera förslaget. Filen placeras i: c:\sgx32\export\20050924.txt. Det är en ren textfil med SG-X ID, sekel, personnummer och patientens namn, ex:

00000457,19,560721-2200,Danuta,Depo
00000458,19,770930-9268,Iwona,Gracz
00000459,19,540913-1886,Halina,Bykiewicz
00000460,19,831008-0325,Lydia,Cedergren

Filen skickar Du till sekreteraren tillsammans med det media som innehåller texten Du vill ha i journalen. Texten skall inledas med personnummer och anteckningsdatum (det datum anteckningen skall ha i journalen).

Du får sedan tillbaka en fil som Du importerar i SG-X.

O.B.S. VIKTIGT!
Det datum Du angivit som anteckningsdatum till sekreteraren skall finnas i journalen (daganteckningsrutan) och det får inte vara signerat.

Anteckningarna importeras ändå men hamnar sist i daganteckningsrutan i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data