Vnorr.htm

Västernorrland:

Koder (åtgärdskoder enlig Ledningsstab Hälso- och sjukvård):

O.B.S! detta är gamla koder, utgår 2017-12-31

Nya koder, se här >>>

 

KODFÖRTECKNING - sjukvårdande behandling

Läkarvård på grund av sjukdom

1 Enkelt arvode
2 Normalarvode
3 Reducerat normalarvode
4 Vård mot enbart patientavgift
   
1R Recucerat enkelt arvode
T Telefonrådgivning
TR Telefonrådgivning som utmynnar i receptförskrivning
   
U Uteblivet besök
   
60 Rehabsammanträde som typ anges R (i detta fall betyder inte R reducerad ersättning utan R står för Rehabsammanträde)

Kodförteckning över sjukgymnastikåtgärder som skall föranleda särskilt arvode enligt § 7

51 Psykomotorisk behandling
52 Psykodynamisk kroppsbehandling
53 Omfattande bedömning eller behandling av patienter med komplicerad hjärt- eller lungsjukdom
54 Neurologisk utredning eller habiliteringsutredning eller behandling av svåra funktionsrubbningar eller smärttillstånd
55 Omfattande reumatologisk bedömning eller behandling av patienter med betydande nedsättning av rörelsefunktion eller svåra smärttillstånd
56 Specifik funktionsdiagnostik eller behandling innfattande analys av smärta, led-, muskel- eller perifer nervfunktion inom rörelse- och stödjeorganen

När koden följs av ett R innebär det reducerat arvode i anledning av att läkaren uppburit ersättning och uppnått tak 1.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data