Vitea.htm

Lathund gällande vårdbokning och fakturering - Vitea AB:

1 Rutin för vårdbokning

1.1 Första besöket

Viteas sjuksköterskor kontaktar vårdgivare för att boka in ett besök för patients räkning. Vid bokningstillfället får vårdgivaren ett bokningsnummer av Vitea för överenskommet besök. Detta bokningsnummer skall sedan anges på fakturan som referensnummer.

1.2 Återbesök

Eventuellt återbesök bokas in hos vårdgivare av patient. Därefter ska patient ringa till Vitea för att meddela att återbesök är inbokat. Patient får då av Vitea ett nytt bokningsnummer för sitt återbesök som denna skall ge till vårdgivaren vi återbesökstillfället. Bokningsnumret skall sedan anges på fakturan.

Obs! Varje inbokat besök skall ha ett eget bokningsnummer. Om fakturan saknar bokningsnummer försvåras utbetalningen och förseningar uppstår.

1.3 Läkarbesök som resulterar i kompletterande undersökningar (ex. röntgen, provtagning)

Vitea förbinder sig att förutom läkararvode bekosta de av konsulterande läkare ordinerade undersökningar (exempel röntgen/ultraljud, MR, lab, etc). Överstiger kostnaden för undersökningar vid ett besvär totalt 3 500 kr skall bokning av sådana undersökningar ske efter samråd med Viteas. Undersökningar som totalt understiger 3 500 kr kan bokas direkt av vårdgivare. Vid behov av operation eller sluten vård måste Vitea alltid kontaktas.

Om remiss skickas till annan instans för kompletterande undersökningar skall, när Vitea står som fakturamottagare på remissen, även bokningsnummer inkluderas som referensnummer till undersökningen för att Vitea skall kunna spåra till vilket besök undersökningen hör.

2 Rutin för fakturering

Vitea skall faktureras enligt gällande prislista. I de fall pris ej finns för tjänst skall parterna komma överens om pris som skall faktureras.

2.1 Följande information skall finnas med på fakturan

  Faktureringsadress måste finnas både på kuvert och faktura
  Vår referens: Susanne Persson
  Bokningsnummer, patients initialer samt aktuellt besöksdatum. OBS! Inga personuppgifter såsom personnummer får skrivas på fakturan
  Utförd tjänst samt pris
  Organisationsnummer och momsregistreringsnummer
  Uppgift om relevant lagrum vid undantag av skatt
  Bankgiro och/eller plusgirokonto
  Uppgift om innehav av F-skatt
  Vid behov kan bifogad fakturaspecifikation användas

Fakturan skall i övrigt vara utformad så att den uppfyller samtliga krav enligt mervärdeskattelagen.

Ett utfört besök skall faktureras senast månaden efter!

Betalningsvillkor är alltid 30 dagar.

Faktureringsadress:

Feelgood Vitea AB
Box 821 5017
833 26 Strömsund

Vi hoppas att denna information skall förenkla våra gemensamma faktureringsrutiner.

Vid frågor angående fakturor kontakta: Johanna Lindqvist tfn: 08-522 476 53 alt johanna.lindqvist@feelgood.se

Vid frågor angående prissättning kontakta Toran Aghili på toran.aghili@feelgood.se

TELEFONNUMMER TILL VITEAS SJUKSKÖTERSKOR:

0911-22 69 58 (Vardagar 08-17)
E-mail: bokningen@vitea.se


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data