VASgraph2.htm

Inställningar VAS-grafik:

(Inställningarna äller även HOOS, KOOS, FAOS och RAOS undantaget färg på grafen)

I VAS-grafik under kan Du göra vissa inställningar.

Du kan ändra marginaler för utskrift och färg på grafen. Du kan även välja om Du vill ha logotype på utskriften och, i så fall, vilken.

Om grafen blir tunn kan Du ändra "tjocklek" genom att ändra "Graf Vidd" till ex. 5. Olika skrivare har olika upplösning och därför får en linje olika vidd på olika skrivare.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data