VASgraph.htm

VAS-grafik:

Under:
586 Febertermometern
    610 VAS-grafik

kan Du visa värden i VAS-skalan grafiskt.

611

När Du öppnar bilden hämtas de värden som finns. Du kan sedan begränsa med önskat tidsintervall (datum).

843 uppdaterar grafen efter det att Du ändrat datum.

Du kan även välja kategori att visa, eller "ALLA".

662

Kategorier fungerar endast från den "enkla" VAS-skalan.


VASgraph.htm#VS1

220 Skriver ut bilden på skrivaren.
Utskriftens storlek anpassas efter skärmbilden, d.v.s. Du kan bestämma utskriftens storlek genom att ändra storleken på skärmbilden.

Den vertikala streckade linjen till höger visar ung. högermarginal vid utskrift. Om den linjen syns bör Du altså minska bredden på bilden eller minska vänstermarginalen i inställningar.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data