VAS.htm
Visuell Analog (smärt)Skala:

Under "Status" och i Journal, Patientregister och kalender finns en Visuell Analog Skala.

VAS-skalan som sådan är väl känd av de flesta så den behöver inte kommenteras.

Du kan välja "Före" eller "Efter" vilket skrivs in i journalen.

OK Sparar registrering och stänger fönstret.

NY Skapar en ny registrering.

Sparar registrering

Raderar registrering.

Skapar rubrik, ex. "Huvudvärk" i bilden ovan.

Öppnar en textruta där Du kan kommentera mätningen.

Om det finns tidigare registreringar visas dessa i, och öppnas från, "combo-boxen".

Det finns fyra olika sätt att markera värdet i skalan:

En s.k. slider som Du "drar" fram till önskat värde.

Två knappar, "Öka" och "Minska".

Inmatningsfält där Du skriver in värdet direkt.

"Klicka" in värdet direkt i skalan.

I inställningar för VAS kan du bestämma om skalan skall länkas in i journalen.

Du kan inspektera värdena grafiskt.

Se även utvärdering per remiss


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data