Typ2.htm

Journalutskrift Typ2:

Utskrift med lite annorlunda layout:

Du kan skriva ut antingen Journal eller Daganteckningar till skillnad mot Typ1 där Du kan skriva ut både och. Du kan skriva ut del av texten genom att markera den text Du vill skriva ut, markerar Du inget skrivs allt ut.

Utskriften blir c:a...


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data