TrptKop.htm

Transportkopiering:

Transportkopiering (eg. säkerhetskopiering) är att flytta data från en maskin till en annan om man arbetar på flera maskiner, ex. en på arbetet och en hemma.

ALLA data kopieras varje gång Du säkerhetskopierar.

Fördelen med det är att om kopieringen, (in eller ut) skulle bli avbruten av någon anledning, kan Du bara göra om den. Du kan då även flytta data mellan fler maskiner än två.

Om Du skulle göra fel, ex. kopiera in istället för ut så har Du raderat de data som tillkommit sedan senaste in-kopiering. Om Du kopierar ut istället för in måste Du återgå till den "första" maskinen, kopiera ut där, och sedan kopiera in till den "andra" maskinen.

Du måste ha en absolut diciplin och fasta rutiner för in- och utkopiering om inte transportkopiering skall ställa till problem. Underteckna dhar själv transportkopierat varje arbetsdag i c:a 6 år. Vid ett tiotal tillfällen, då jag ex. glömt disketten hemma, har jag den arbetsdagen bara kunnat "titta" på SG-X eftersom varje ändring av data skulle komma att "skrivas över" när jag sedan kopierat in.

Tänk även på att Boka Doktorn ev. kan påverkas av transportkopiering.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data