Tns.htm

TNS / TENS:

Du kan visuellt dokumentera elktroterapi. Funktionen är nära släkt med smärtbilden.

Se även "Bildjournal".

Du öppnar bilden med eller Ctrl + Alt + T.

Knappen finns under "febertermometern" .

Bilden ser ut som nedan:

För att skapa en bild, välj NY (Ctrl + N).
Välj en elektrod, ex:

Markören ändrar form och Du kan "klicka" in elektroder i bilden.
Om Du har fler kanaler (fler än två elektroder) kan Du med streck markera vilka elektroder som hör ihop, välj:
Du kan sätta in en textruta direkt i bilden.

Tns.htm#TNS

Att tänka på:
Även om "bakgrunden" på bokstäver och specialtecken är transparent på bildskärmen så är så inte fallet vid utskrift på papper. Bokstävernas "bakgrund" kan skymma bild eller annan bokstav. Ex. P¹ skymmer P².

Eller ...


Tns.htm#TNS2

eller (Delete) tar bort senast markerade elektrod eller linje.

Du kan även radera valfri markering genom att klicka på och sedan klicka på den markering Du vill ta bort.
Se ang.
sudda symboler

Du kan också "blanka" hela bilden med (Ctrl + X)

Med (Ctrl + A) öpnnar Du en textruta om Du vill lägga text till bilden. Ex. kan Du skriva frekvens, amplitud o.s.v.

I inställningar för TNS / TENS kan Du ange om Du vill ha texten till journalen. Du kan altså skriva daganteckning direkt i textrutan och behöver sedan inte öppna journalen.


Tns.htm#TNS3

Du sparar bilden (och texten) genom att klicka på eller OK (Ctrl + S eller F12). Du skall då ange ett datum:

Det normala är naturligtvis dagen datum men valet finns ifall Du vill lägga in gamla bilder som Du spart på papper


Tns.htm#TNS4

Om Du har tidigare bilder på patienten finns dessa i "Drop-down-boxen":

Finns det flera bilder kan Du snabbt bläddra med knapparna till höger om datumet:


Tns.htm#TNS5

SG-X kan skapa en länk till bilden i journalen. Då kan Du öppna bilden därifrån. I inställningar kan Du ange om Du vill skapa länkar.


Tns.htm#TNS6

(Ctrl + D) Du kan lägga en "dermatomkarta" över bilden för att ev. få en bättre uppfattning om elektrodernas placering.

(Ctrl + Alt + W) sätter in en enkel VAS-skala i journalen.

(Ctrl + P) skriver ut bilden på skrivaren.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data