Tidsch1.htm

Ändra tidschema i befintlig kalender:

Du kan även ändra i befintlig kalender. Ändra i tidschemat så att det motsvarar Dina önskemål. När Du sparar med får Du frågan om Du vill ändra i kalender. Om Du svarar JA får Du välja vilket år Du vill ändra.

O.B.S! att inga tider där det finns bokningar, text eller extratext tas bort ur kalendern.

Du kan även, när som helst, uppdatera tidschemat med 504.

O.B.S! att det kan ta lång tid att genomföra operationen! Särskilt att lägga in nya tider.

507 avbryter funktionen. Du kan sedan fortsätta vid annat tillfälle om Du vill. Välj då 504 igen


Tidsch1.htm#TS1

38 = Sätt in ny tid
39 = Ta bort tid
Om Du väljer Ny tid visas: 40

För att sätta in ex. 10:45 skriver Du bara 1045 och trycker Enter, kolon sätts in automatiskt. Vill Du sätta in ex. 6:45 skriver Du 645.

Inmatningsboxen accepterar bara siffror. Om Du matar in tider före 06:00 och efter 20:00 får Du bekräfta Din avsikt. Om timmen är > 23 sätts den till just 23 och Du får bekräfta. Om minuten är > 59 sätts den till just 59 och Du får bekräfta. Detta för att undvika felaktiga inmatningar i onödan.

För att sätta in ny tid i enskild vecka: se Ny tid i kalender.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data