Tidsch.htm

Tidschema:

505

Under:
Arkiv
      Tidschema

Denna funktion definiear det tidschema som används när en ny databas för kalendern skapas = en gång per år!

Du skall här definiera det grundschema som Du vill ha i kalendern

SG-X har satt in tider 06:00 - 18:30 med halvtimmes mellanrum som standard. Du kan sedan ta bort tider eller sätta in nya tider. 506

Det finns även möjlighet att sätta in extra tid i enskild vecka eller ta bort om man så vill.

rensar hela schemat.

Tidsch.htm#TC1

533 Skapar ett valfritt tidschema.

Ange tidsperiod schemat skall omfatta samt intervall. 1305
Tidsch.htm#TC2

Med 1491 kan Du även ändra schemat för del av året.   1490

När Du fått till schemat som Du vill så uppdatera den befintliga kalendern med 504

Se vidare Ändra tidschema i befintlig kalender.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data