Tidkort.htm

Tidkort:

Med eller (Ctrl + T) kan Du skriva ut "tidkort", en lapp med bokade tider till patienten, eller bara enkelt kontrollera vilka tider som är bokade på patienten. Tidkortet Ctrl+T finns tillgängligt i patientregister, bokningskalender och översiktskalendern

1445

Alla "fastlagda", d.v.s svarta bokningar ex. 10 veckor framåt i kalendern kommer med på lappen (Du kan ställa in antalet veckor). Om Du skriver ut lappen från kalendern så börjar sökningen den dag Du markerat patienten i kalendern. Från patientregistret börjar sökningen dagen efter dagens datum.

skriver ut tidkortet på skrivaren (Ctrl + P).

skickar tidkortet med E-mail (Ctrl + E).
Du måste förstås ha en mailadress till patienten

Tar bort besöket ur kalendern.

Stänger fönstret (F12 eller Esc).

1694 skickar tidkortet som SMS till patienten.

1152 visar texten som text möjlig att kopiera eller att spara som textfil 2007.

425 Meddelar terapeuten om återbud.

I Inställningar kan Du ändra topp- och vänstermarginal samt fontstorlek, från 8 och uppåt (max 24).
Du kan ha fem extra rader med information, ex. portkod eller liknande.

Vill Du skriva ut patientens samtliga bokade besök, även hos andra terapeuter på kliniken, kan Du göra det via 1427 eller 1426.

Från version 2.20.245 kan Du även i Inställningar, Utskrifter ange om bokningar på samtliga kliniker skall komma med.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data