Terapiatg.htm

Terapiåtgärder:

Under:
Arbeta med
      Terapiåtgärder
1436

Finns en lista med "terapeutiska" åtgärder (till skillnad från "ekonomiska" åtgärder)

1437

Du kan lägga till och/eller ändra åtgärder. Observera! dock att listan är gemensam för alla registrerade "kliniker" i systemet. En ändring eller ett tillägg bör altså diskuteras fram gemensamt. Att listan är gemensam innebär att åtgärdena kan ligga till grund för statisik på hela mottagningen, samtliga "kliniker".

En förutsättning för vettig statisik är att man använder Inkommande remiss eller Behandlingsserie.

Du anger "Terapiåtgärd" i Patientuppgifter (fliken: Fakturering / Terapeutisk åtgärd), på den inkommande remissen eller behandlingsserien.

När Du registrerar besök kan Du "tillfälligt" ange en annan åtgärd.

Terapiatg.htm#TA2

När Du direktregistrerar ett besök ser Du vilken åtgärd som kommer att registreras.

1438

Vill Du ändra så väljer Du NEJ. Då öppnas registreringsbilden och Du kan välja en annan terapiåtgärd.

1439

Om Du vill att åtgärderna skall kunna uppdateras på remiss/behandlingsserie även efter det att dessa signerats skall Du ange detta i inställningar för remiss.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data