Tbok1.htm

Inställningar träningsbok:

Du kan välja om Du vill ha logotype på utskriften, och i så fall vilken bild som skall användas.

"Visa Printedialog" markerar Du om Du vill välja skrivare för utskriften. Skall standardskrivaren användas behöver rutan inte vara markerad.

Du kan, i viss mån, påverka textsnittet.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data