Taxkod10.htm

Taxekod 10:
Meddelande från NSSO ang. taxekod 10

2002-03-15

Angående patienter som omfattas av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

De patienter som omfattas av denna lag och som benämnes LSS personkrets 3, skall inte betala patientavgift vid sjukgymnastisk behandling om man kan visa upp ett intyg på att man omfattas av nämnda lag. Patientavgiften kodas med taxekod 10.

Undertecknat av:
Leif Balinder
      Sektionschef
            leif.balinder@nsso.sll.se


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data