Taxa2.htm

Patienter utanför försäkringssystemet:

Taxekod 90 till 98 är från version 357 avsedda för tillfälliga patienter utanför försäkringssystemet. Tillfälliga i den meningen att Du normalt har patienter inom systemet. (Arbetar Du helt utanför försäkringssystemet markerar Du detta i klinikinställningar).

För sådana (tillfälliga) patienter skapar Du en taxekod, ex. 98 som innehåller hela beloppet som behandlingen kostar. Du skapar en åtgärdskod, ex. N001 med ersättning 0 Kr.

Besök med taxekoder 90 till 99 skickas inte till landstinget.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data