Taxa18.htm
 ANTWORK Info on line

När Du registrerat ALLA besök för 2017 och INNAN Du börjar registrera besök 2018 skall taxan ändras (under Arbeta med, Åtgärder).
 

I samband med detta kan Du även Skapa nytt år.

Nationella taxan för fysioterapeuter 2018


 

Arvodestyp Kat
Ersättn.
Tidsåtg.
Tak 1
Tak 2
Normalarvode A
364:-
25 min
933 050:-
 
  B
364:-
20 min
1 299 690:-
 
Red.norm.arvode A
182:-
   
1 159 770:-
  B
182:-
   
1 635 690:-
Särskilt arvode A
953:-
50 min
933 050:-
 
  B
838:-
40 min
1 299 690:-
 
Red. särsk. arvode A
670:-
   
1 159 770:-
  B
588:-
   
1 635 690:-
Enkelt arvode  
114:-
     
Red. Enkelt arvode  
47:-
     
Grupp enkel  
172:-
     
Red. Grupp enkel  
67:-
     
Telefonrådgivning  
67:-
     
Red. Telrådg.  
36:-
     

Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96.
Källa: Svensk författningssamling.
E-mail: antwork.data@swipnet.se