Taxa15.htm
 ANTWORK Info on line

När Du registrerat ALLA besök för 2014 och INNAN Du börjar registrera besök 2015 skall taxan ändras (under Arbeta med, Åtgärder).
 

I samband med detta kan Du även "Skpa nytt år".

Nationella taxan för fysioterapeuter 2015


 

Arvodestyp Kat
Ersättn.
Tidsåtg.
Tak 1
Tak 2
Normalarvode A
343:-
25 min
880 530:-
 
  B
343:-
20 min
1 226 530:-
 
Red.norm.arvode A
173:-
   
1 094 490:-
  B
173:-
   
1 543 610:-
Särskilt arvode A
900:-
50 min
880 530:-
 
  B
791:-
40 min
1 226 530:-
 
Red. särsk. arvode A
632:-
   
1 094 490:-
  B
555:-
   
1 543 610:-
Enkelt arvode  
108:-
     
Red. Enkelt arvode  
44:-
     
Grupp enkel  
163:-
     
Red. Grupp enkel  
64:-
     
Telefonrådgivning  
64:-
     
Red. Telrådg.  
33:-
     

Denna sida är producerad av ANTWORK-data, 070-758 75 96.
Källa: Fysioterapeuterna.se.
E-mail: antwork.data@swipnet.se