Taxa1.htm
TAXEKODER:

Under:
Arbeta med
      Taxekoder

Se förklaringar

136

Du kan lägga till, ta bort och redigera taxekoder.

O.B.S. Tänk på att taxekoden bestämmer patientavgiften, ersättningen besäms av åtgärdskoden.

För att ändra en taxekod, markera i listan och klicka på .

Taxa1.htm#T5

För att lägga till en ny taxekod, klicka på NY.

Du kan importera taxekoder med 533. Du får välja om Du vill importera koder för nationella taxan eller om Du vill importera från textfil.

Du kan exportera Dina taxekoder till en textfil med 532. Kan vara bra om kliniken har särskilda koder och fler dataorer som skall använda samma. Du kan exportera till ett USB-minne för att sedan importera på en annan dataor

1700 rensar hela listan.

675 sätter markerad taxekod som standard, d.v.s. att SG-X väljer den om inget annat indikeras av omständigheterna.


Taxa1.htm#T4
NY/ÄNDRA TAXEKOD:

Se förklaringar

137

Taxekod skall vara en av Lnadstinget sanktionerad kod, antingen genom vårdavtal eller enligt nationella taxan. Koden skickas med informationen till Landstinget.

ELLER

För ex. kiropraktor eller naprapat (besök som ej skickas till landstinget), en kod som ligger utanför det intervall som landstinget använder, ex. mellan 60 och 98.

Taxekoder mellan 70 och 80 accepteras i kombination med valfri åtgärd oavsett standardinställning.
O.B.S! att dessa koder skall används i kombination med företag, annars skickas besöket med till landstinget.

Taxekoder mellan 90 och 98 accepteras men ger ersättning = 0 kr och skall innehålla hela beloppet Du önskar få.
Taxekoder mellan 88 och 98 skickas inte till lanstinget!


Benämning kan vara vilken text som helst. Den skickas inte till Landstinget.


Patientavgift, antingen enligt vårdavtal eller enligt nationella taxan.
För besök utanför landstinget, hela det belopp patienten skall betala (kombineras med en åtgärdskod som har 0 (noll) kronor i ersättning).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data