Tak.htm

När jag nått ersättningstaket:

Om Du ställt in rätt tak kommer SG-X att säga ifrån när Du närmar Dig. När det händer, titta under Landstingsmenyn, Kolla takhöjden.

653

Du ser vilket tak Du ställt in, hur högt Du nått samt att funktionen rättar ev. räknefel som den preliminära avkänningen gjort.

När Du sedan nått taket går det inte att registrera fler besök. Gå in på Arkiv, Klnikinställningar, klicka på "pennan", välj fliken Klinikuppgifter. Tag bort markeringen vid "Varna för takbel. 1".

På samma ställe ändrar Du takbeloppet om det skulle vara fel.

O.B.S! Kontrollera under Arbeta med, Åtgärder att Du har de rätta ersättningsbeloppen i kolumnen "Tak1".

NATIONELLA TAXAN >>>


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data