TOC.htm

Innehåll A - Ö

Se Senaste nytt!

Nätverksversion innebär att funktionen bara finns, eller huvudsakligen används i nätverksversionen.

Desktopversion innebär att funktionen bara finns, eller huvudsakligen används i desktopversionen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ADRESSREGISTER/TELEFONBOK

- Adressutskrift
- Adresskategorier
- Kolumnbredd
- Utskrift adressregister
AKTIVITETSLOGG Nätverksversion
 
AKTIV KLINIK
 
AKUPUNKTURJOURNAL

ANVÄNDARE

- Behörighet
- Desktopversionen i nätverk
- Inloggning
- Rättigheter

Arvodestyp B

AUTOTEXT

AVPERSONIFIERADE UTSKRIFTER

 
BESÖKSHISTORIK Nätverksversion

BESÖKSREGISTER

- Avsluta behandlingsomgång
- Behandlingsserie
- Besöks ID
- Betalstatus
- Hitta kvittonummer
- Makulera besök
- Plus-/Bankgiro/Faktura på patientavgift
- Selektering av besöksinformation
- Statusraden
- Sammanställning av besök
- Sortera registret
- Ta bort besök
- Ta bort registrerat och insänt besök
- Utskrift
- Verktygsknappar
- Visa besök per patient
- Visa samlngsräkning/sändning
- Välj period att visa
- Ändra besök
- Ändra taxa på redan registrerade besök
BESÖKSREGISTRERING
- Avsluta behandlingsomgång
- Besöks ID
- Datumkontroll
- Kiropraktorer (SLL)
- Makulera insänt besök (SLL)
- Snabbregistrering
- Ändra betalstatus
- Ändra redan betalt besök
BLANKETTER
- Adress - remiss klinisk kemi Nätverksversion
- Avslutande rapport, EURO Accident
- Bedömningssamtal, EURO Accident
- Brev / Intyg
- FAR - Fysisk Aktivitet på Remiss
- FÄRDTJÄNSTINTYG (läkarintyg)
- HÄNVISNING - sjukvårdande behandling
- Konsultremiss
- Läkarutlåtande - hälsotillstånd
- Medicinskt underlag (sjukskrivning)
- Rekvisition journalhandlingar Nätverksversion
- Remiss röntgenundersökning
BOKNINGSKALENDER
- Administrera bokningskalender Nätverksversion
= Tidschema bokningskalender
= Kopiera bokningskalender Nätverksversion
- Betalstatus
- Betalstatusruta
= Ändra felaktigt betalstatus
- Besöks ID
- Boka block i kalender
- Boka in patient
- Bokningsruta
- Dagschema Nätverksversion
- Extrakalendrar Nätverksversion
- Extratext i kalendern
- Fler bokningar samma patient
- Flytta bokning
- Fritext
- Färga bakgrund
- Inställningar
- Kallelse/remissbekräftelse
= Mall för kallelse
- Kolumner i kalendern
- Kontollera dagens notat Nätverksversion
- Kontrollera remisser
- Kopiera patient
- Kopiera vecka
- Menyer
- Navigera i kalender
- Ny tid i kalender
- Patientlista i kalendern
- Patientuppgifter - visa
- Patientuppgifter - ändra
- Preliminär bokning
- Radera block i kalender
- Rensa dag i kalender
- Rensa period bokningskalender
- Rensa tid(er) i kalender
- Skriva ut kalender på papper
- Snabbkommandon
- Spärra block för bokningar
- Spärra dag för bokningar
- Spärra tid(er) för bokningar
- Synkronisera bokningskalendrar Nätverksversion
- Söka bokning
- Söka bokningar i alla klinikers kalendrar Nätverksversion
- Söka fritext i kalender
- Söka 'Nybesök' i alla kalendrar Nätverksversion
- Telefonlista
- Tidkort
- Vem har bokat in patienten Nätverksversion
- Verktygsknappar
- Ändra färg i datumruta
- Öppna extrakalender Nätverksversion
- Översiktskalender
- Tidschema
= Ändra tidschema
BOKNINGSKALENDRAR (extra) Nätverksversion
- Extra bokningskalender Nätverksversion
- Kontrollera lediga tider Nätverksversion
- Omarbeta tidschema Nätverksversion
- Synkronisera bokningskalendrar Nätverksversion
BOKNINGSKALENDER FÖR EN DAG Nätverksversion
 
BREV OCH INTYG

Dagkalender Nätverksversion
 
Desktopversionen i nätverk Desktopversion
 
Diagnoser (ICD10)

- Diagnosstatistik
- Diagnoskoder till journal
- Importera diagnoser
- Lathund
- Orsak till diagnos
- Söka i diagnoser
DOKUMENTBEVAKNING Nätverksversion

ERROR KODER

- 3343 Unrecgonized database format
- 3344 NN isn't a valid path
E-RECEPT Nätverksversion
 
EXPORT
 
EXTERNA DOKUMENT
 
ERSÄTTNINGSTAK UPPNÅTT
 
EQ-5D

FAKTUROR

- Bankgirofaktura
- Fakturafot, företagsuppgifter
- Fakturera företag/försäkringsbolag
- Fakturaspecifikation
- Fakturera patientavgift
= Fakturaadress
= Fakturasammanställning
= Fakturera uteblivna besök
= Fakturering av patientavgifter, Lista
= Faktureringsavgift
= Sammanställning fakturerade patientavgifter
- Fakturera produkt eller tjänst
= Kreditera faktura
- Kontantfaktura (kvitto)
- Kreditfaktura
- Nummerserier
- Olika sätt att fakturera
- Plus-/Bankgiro/Faktura
- Sammanställning av fakturor
FLER PATIENTLISTOR
- Påminnelselista
- Verktygsknappar
FRIKORT
 
FYSIO-X (övningsprogram)
 
FÖRETAG/FÖRSÄKRINGSBOLAG
- Besöks ID
- Beställningsnummer
- Fakturafot
- Fakturaperiod
- Försäkringsbolag
= Cardif Nordic AB
= DKV Hälsa
= Euro Accident
= = Avslutande rapport
= = Bedömningssamtal
= Feelgood Vitea AB   Desktopversion
= = Instruktioner för fakturering   Desktopversion
= Folksam
= Förenade liv
= IF försäkringsbolag
= ihi Bupa
= Länsförsäkringar
= Salus Ansvar
= SEB Trygg Liv
= Skandia Privatvård
= SÄKRA  Desktopversion
= Trygg-Hansa
= Vital Forsikring
- Knyta patient till företag
- Kundtyper
- Nytt företag
- Olika sätt att fakturera
- Registrera Företag

GRUPPER

- Hantera grupper i kalendern
- Knyta patient till grupp
- Registrera besök i grupp
- Remissvar för grupp
- Skapa ny grupp
- Statistik
- Specialavtal bassänggrupp
- Statistik
- Telefonlista till gruppdeltagare - Visa grupper i patientregistret
GVR (för auktoriserade i vårdvalet)

HUVUDMENY

- Textmenyer:(Översta menyraden)
IMPORT
- Import adressdata
- Import bilder
- Importera diagnoser (ICD10)
- Importera jornaler Desktopversion
= Importera journaler styckvis Desktopversion
= Inställningar import Desktopversion
- Import journalanteckningar Desktopversion
- Import journalmallar
- Import patientregister Desktopversion
- Import, Åtgärdskoder

INSTÄLLNINGAR

- Akupunktur
- Bildjournal
- Brandvägg (Norton Internet Security)
- Debitering
- Desktopversionen i nätverk
- Dokumentbevakning
- FAR
- FYSIO-X
- Import Desktopversion
- Journal
= Autospar
= Besöksdatun till journal
= Påminnelse om daganteckning
= Textsnitt
- Kalender
- Klinikinställningar
- Måttstatus
- Nummerserier
- Nätverk
- Patientregister
- Physio Tools®
- PSFS
- Påminnelser
- Remisser
- SG-X-Status
- SMTP-server
= Vanliga leverantörers SMTP-servrar
- Smärtbild/TNS / TENS
- Träningsbok
- Utskrifter
- Utskriftsmarginaler
- VAS-grafik
- VAS-sklan
- Övriga program
- Övrigt
INTERNETLÄNKAR

JOURNAL

- Autokorrigering av text
- Automatsignering av journalnotat Nätverksversion
- SoS om automatsignering 4 kap 5§
- Autospar
- Autotext
- Besöksdatum till journal
- Diagnoskoder till journal
- Externa dokument
- Extern journalskrivning Desktopversion
= Export av patientuppgifter Desktopversion
= Import av journalanteckningar Desktopversion
= Importera jornaltext Desktopversion
- Frasbibliotek
- Frasminne
- Infoga mallar
- Inställningar
- Journalsäkerhet
- Kopiera text
- Läkarjournal Nätverksversion
- Länkar i journalen
- Markera text i journal
- Mallar
= Besöksregistrering
= Import av journalmallar
= Platshållare
= Rubrikmallar
= Skriva i mallar
- Patientanteckning
- Personuppgifter, visa
- Påminnelse om daganteckning
- Radavstånd
- Remissvar direkt i journalen
- Sekretessbelägga journaler Nätverksversion
- Signera daganteckning
- Snabbkommandon
- Specialtecken
- Skriva text i journal
- Stavningskontroll
- Säkerhet
= Samtycke till att fler får ta del av journalen Nätverksversion
= Sekretessbelägga journalen Nätverksversion
= Spärra del av journalnotat Nätverksversion
= Spärra journalen för utskrift Nätverksversion
= Spärra patientuppgifter Nätverksversion
- Söka i journal
- Sökord
- Terapiåtgärder Nätverksversion
- Textsnitt
- Underhåll av ordlista
- Utskrift av journal
= Adress på utskrift
= Redigera på utskrift
= Underskrift
= Utskrift typ 2
- Verktygsknappar
- Ändra i journalen

KLINIKUPPGIFTER

- Arvodestyp B
- Kiropraktorer (SLL)
- SG-X utanför försäkringssystemet
- Spärra klinik
- Varna för takbelopp
- Landsting
= Dalarna
= Gävleborg
= Region Skåne
= Stockholm
= Värmland
= Västra götaland
- Extra klinik Desktopversion
KONTROLLER
- Aktiviteter idag Nätverksversion
- Aktuella inkommande remisser Nätverksversion
- Daganteckning Nätverksversion
- Dagens påminnelser
- Gamla patienter
- Remissvar
- Signering
- Utgångna remisser
- Kontantfakturor
KVITTO (kontantfaktura)
- Kvittera flera besök i klump
- Kvitto från tidigare år
- Makulera kontantfaktura
- Skriva ut kvitton månadsvis

KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder)

LANDSTING

- Dalarna
= Patienter per kommun
- Gävleborg
= Filer till landstinget
= Granskningsprogram
= Hälsocentral
- Jämtlands läns landsting
= Hälsocentral
 
- Region Skåne
= Betalningssätt
= Patient utan personnummer
- Kronoberg
= Elektroninsk överföring av besöksinformation
= Info inför övergången
- PRIVERA
= Handbok Privera (äldre)
= Skicka filer till Privera
 
- Stockholm
= Skicka diagnoskoder till ARV
- Sörmland
= Elektroninsk överföring av besöksinformation
= Info inför övergången
- Värmland
= Elektroninsk överföring av besöksinformation
= Info inför övergången
- Västra götaland
 
- Västernorrland
= Åtgärdskoder
 
- Östergötland
= PRIVERA
LANDSTINGSMENYN
- Filer till landstinget
- Kolla takhöjden
- Kolla takhöjden flera kliniker Nätverksversion
- Kvittoinformation on line (SLL)
- Lista särskilt arvode
- Lägg på diskett
- Lägg på fil
- Manuell sändning
- Nästa samlingsräkning
- Patienter per kommun
- Samlingsräkning
- Skapa fil
- Skicka filer till Privera
- Skicka filer till ARV (SLL)
- Skicka t.o.m. datum
- Skicka via ARV-portalen (SLL)
- Skriv kvitton
- Sänd från diskett
- Vad finns att skicka
- Vad är inskickat
- Visa sändlogg
- Uppdatera besöksdatabas
LÄKEMEDEL Nätverksversion
- e-Recept Nätverksversion
- Läkemedelslista Nätverksversion

MAILFUNKTION

- Använda till vad?
- Epilog
- Lista Mailadresser
- PDF-fil
- Remissvar
- SMTP-server
MALLAR
- Besöksregistrering
- Brev
- Fakturatext
- Infoga mallar
- Import journalmallar
- Journalmallar
- Kallelser
- Patientstatus
- Skriva i mallar
- Rubrikmallar
= Inställningar rubrikmallar
MALLEDITOR
 
MEDDELANDEFUNKTION Nätverksversion
- Inställningar Nätverksversion
- Meddelande ang patient Nätverksversion
- Nytt meddelande Nätverksversion
- Svara på meddelande Nätverksversion
- Ta bort mottagare Nätverksversion
- Vertygsknappar Nätverksversion
- Vidarebefordra Nätverksversion
- Välja visning Nätverksversion

NY ANVÄNDARE
 
NY PATIENT

- Patient utan personnummer

ORSAK TILL SJUKDOM OCH DÖD Nätverksversion

PATIENTAVGIFTER

- Fakturera patientavgift
- Plus-/Bankgiro/Faktura
PATIENTKVITTO
- Kvittera patientavgifter i klump
- Kvitto från tidigare år
- Skriva ut kvitton månadsvis
- Ändra utskriftsstatus
PATIENTREGISTER
- Arbetsdatum
- Arkivera patient
- Avlidna patienter
- Exportera patientregister Desktopversion
- Fakturaadress
- "Fånga" patient Nätverksversion
- Hämta patient från arkiv
- Inställningar
- Kallelse
- Knyta patient till företag
- Kolumnbredd
- Patient ID
- Patientkort
- Patientuppgifter visa
- Patientuppgifter ändra
- Radera patient Desktopversion
- Rensa bort gamla patienter Desktopversion
- Snabbkommandon
- Sökning i patientregister
- Tidkort
- Utskrift
= Kolumnbredd
= Välj (plocka) patienter till utskrift
- Verktygsknappar
- Visa alla (även arkiverade patienter)
PATIENTUPPGIFTER
- Arkivera patient
- Färdtjänstpatienter (lista)
- Hämta patient från arkiv
- Kommunkoder
- Kontroll av personnummer
- Länskoder
- O.B.S! - text
- Patientanteckning
- Patientkategorier
- Patientkort
- Personuppgifter hämta (SLL)
- Ändra Personnummer/Sekel
PRIVERA (fd. Primula)
- Handbok Privera (äldre)
- Skicka filer till Privera
PRIVATA PATIENTER Desktopversion
PRODUKTREGISTER
 
PROGRAMADMINISTRATION
- Kompaktera databaser
- Reparera databas
PROGRAMBESKRIVNING
 
PÅMINNELSER
- Meddela om återbud Nätverksversion
- Påminnelselista
= Verktygsknappar
- Påminnelse om daganteckning
- Påminnelse om signering
- Påminnelse patient
- Påminn om remiss vid inskrivning
- SMS-påminnelser
- Tidspåminnelser
- Äggklocka (timer)

RAPPORTER

- Besöksstatistik
- Bokföringsunderlag
- Kassarapport (patientavgifter)
- FAR (antal utskrivna remisser)
- Fördelning av remisser
- Månadsrapport
- Patienter per kommun
- Periodrapport
- Remissflöden Nätverksversion
- Sjukskrivning - Statistik Nätverksversion
- Väntetider
RECEPT Nätverksversion
 
REHABILITERINGSGARANTIN
 
REMISS
- Aktivera remiss
- Aktuella inkommande remisser
- AV-aktivera remiss
- Behandlingsserie
- Fördelning av remisser
- Inkommande remiss
- Inställningar remisser
- Konsultremiss
- Kundtyper
- Länk till remitterande läkre
- Psykologremiss (LOMTAB) Nätverksversion
- Påminn om remiss vid inskrivning
- Remissbekräftelse
- Remissvar
= Visa besök i remissblankett Nätverksversion
= Tidigare remissvar
- Remissvar direkt i journalen
- Röntgenremiss
= Inställningar röntgenremiss
= Mottagare röntgenremiss
- Tänkt arbetsgång inkommande remiss
- Tänk på vad Du mäter
- Utgående remiss
- Utgångna remisser
- Utvärdering av behandlingsresultat
- Uvärdering per remiss
REMITTENTREGISTER
- Ny remittent
- Visa patienter med länk till vald läkare
- Visa remisser

SAMLINGSRÄKNING

- Avsluta räkningspriod
- Bokföra samlingsräkning
- Samlingsräkning som PDF
- Summera samlingsräkningar
- Ta bort samlingsräkning
- Tidigare samlingsräkning
- Ta bort samlingsräkning nummer
SENASTE NYTT
 
SKIFTA FÖNSTER
 
SMS
- Inställningar
- Leverantör/operatör
- Mallar
- Städa sändkö SMS
- Sändkö SMS
STATISTIK
- Antal besök per patient
- Behandlingsomgångar
- Besöksstatistik
- Dagnosstatistik
- EQ-5D
- FAR (antal utskrivna remisser)
- Grupper
- Statistik PSFS, DRI och VAS
SoS.htm - Statistik sjukskrivning Nätverksversion
- Statistik till SoS patientregister Nätverksversion
- Viktigt om statistik
- Väntetider
STATUS
- Akupunktur
- Autoanamnes
- Axelina
- BATH AS (Bechterewstatus)
- Bildjournal
- Constant Score
- Disability Rating Index (DRI)
- EQ-5D
= Beräkning av EQ-5D Index
= StatistikEQ-5D
- Externa dokument
- Exercise Organizer®
- FYSIO-X
- Länkar i journalen
- Mobilus® Desktopversion
- Måttsataus BMI
- Måttstatus extremitet (volymmätning)
- PatientSpecifik Funktionell Skala
- Patientstatus
- Physio Tools®
- Physio Tools® On Line
- Scores
- SG-X Status
- Smärtbild
- Statuskategorier
- TNS / TENS
- Träningsbok
- VAS-grafik
- VAS-skalan
- VAS-skala (enkel)
- Vilka status finns
STUDENTER Nätverksversion
 
SUPPORT
 
SÄKERHETSKOPIERING
- Allmänt om säkerhetskopiering
- SoS om säkerhetskopiering
- SG-X i flera maskiner Desktopversion
- Säkerhetskpiera till CD-skiva Desktopversion
- Säkerhetskopiera till USB-minne Desktopversion
- Fler säkerhetskopior på samma USB-minne Desktopversion
- Transportkopiering Desktopversion
 
Särskilda åtgärder (ARV)
Särskilda åtgärder (Privera)
Särskilda åtgärder (Västernorrland)

TALSYNTES
- Kalender anpassad för talsyntes Nätverksversion
- Meddelandefunktion för talsyntes Nätverksversion
TAXA
- Ersättningstaket uppnått
- Taxekoder
= Importera taxekoder
= Patienter utanför försäkringssystemet
= Reducerad patientavgift (frikort)
= Taxekod 10 (SLL)
- Åtgärdskoder
= Gömma åtgärdskoder
= Import, Åtgärdskoder
= Patienter utanför försäkringssystemet
= Särskilda åtgärder nationella taxan
TERAPIÅTGÄRDER Nätverksversion
 
TIDKORT
 
TIDSCHEMA BOKNINGSKALENDER

USB-MINNE Desktopversion
 
UTSKRIFTER

VÄNTELISTA

- Exportera patientdata Desktopversion
- Gemensam väntelista Desktopversion
- Importera patientdata Desktopversion

ÅRSAVSLUT (skapa nytt år)

ÅTGÄRDER (KVÅ)

ÖVERSIKTSKALENER Nätverksversion


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data