Statkat.htm

Statuskategorier:

Under:
Arbeta med
      Statuskategorier

För att kunna göra flera olika "VAS-mätningar" på samma patient har kategorier införts när det gäller status. För att få någon ordning på det hela, datorer kräver det, måste man lista sina olika kategorier här. Det är den "enkla" VAS-skalan som har denna kapacitet.

Om Du tänker göra fler mätningar, d.v.s. mäta olika saker, på en patient skall Du se till att det finns passande kategorier för detta. Samma kategorier kan utan hinder användas till flera patienter.

Ex. om Du vill mäta före och efter behandling skapar Du två passande "kategorier".

660

Hur verkygsraden fungerar behöver väl inte beskrivas, Du har sett den förut och principipen är genomgående.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data