Sskatg2.htm

Särskilda åtgärder: (Kan variera i olika landsting)

Särskilda åtgärder i Privera är knutna till följande dicipliner:

011 = patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem

021 = patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen

031 = patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet

041 = patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk sjukdom

051 = patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet

061 = barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom

071 = äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data