Sskatg.htm

Särskilda åtgärder:

Särskilda åtgärder i ARV är knutna till följande dicipliner:

ASn där n står för:

n = 1 patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem

n = 2 patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen eller cirkulationssystemet

n = 3 patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet

n = 4 patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på grund av reumatisk sjukdom

n = 5 patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet

n = 6 barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom

n = 7 äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska funktionshinder


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data