Spell.htm

Stavningskontroll:

291 Finns i journalen (daganteckningar), och anteckningar.

1311

Se även Underhåll av ordlista.

Du kan välja on Du vill ha automatisk stavningskontroll eller ej.

Kontrollera / Rätta stavning (kontrollerar hela dokumentet).

För att kontrollera från markören, tryck F10.

För att kontrollera ett stycke, markera stycket, tryck F10.

Inställningar enligt nedan (tyvärr på engelska):

1312

Prova med inställningarna som de är. Om något visar sig vara besvärande, ta bort den funktionen.

Själva rättningen sker ungefär som i Microsoft Word®...

1313

Du kan Ignorera, lägga till ordet i ordlistan eller ändra till föreslaget ord. Du behöver då bara dubbelklicka på det rätta ordet eller rätta det direkt i fältet "change to" och klicka på "Change".

Om Du råkat "lägga till" ett felstavat ord i ordlistan kan Du ta bort det felaktiga ordet under Verktyg, Stavningskontroll.

Se även Autokorrigering för hjälp med stavning.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data