Spect.htm

Infoga specialtecken:

Klicka på så öppnas ...

Markera det tecken Du vill sätta in och tryck OK eller bara dubbelklicka på tecknet. Vissa tecken går inte att föra in i journalen, det visar sig genom att det blir ett helt annat tecken än Du tänkt Dig.

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek på samma ställe som Du ändrar textsnitt i journalen.


Spect.htm#Spt1

För att underlätta för Dig som vill använda tecken från textsnittet "Wingdings" i journalen finns en genväg. Tryck F7 så ändras textsnittet och rutan med tecken öppnas.

Dubbelklicka på det tecken Du vill sätta in och tryck sedan F8 för att återgå till det teckensnitt Du hade tidigare.


Spect.htm#Spt2

Använder Du ofta ett visst tecken kan Du lära Dig "koden":

"Koden" för ett tecken syns då Du markerar det. För att sätta in ex. ett gradtecken, ° , håller Du ned Alt-tangenten och trycker 0176 på siffertangenterna. När Du släpper Alt-tangenten sätts gradtecknet in vid markören.

För att sätta in ett tecken från "Wingdings" måste Du förstås ställa in det teckensnittet först


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data