Sparr2.htm

Spärra personuppgifter:

Under 560 i patientregister och bokningskalender finns 1931 Journalsäkerhet.

1953

Om Du spärrar patientens personuppgifter blir patienten osynlig i systemet. Endast journalsäkerhetsansvarig kan komma åt uppgifterna. Denne kan även låsa upp så att patienten blir synlig igen. Han/hon återkommer då utan namn, adress o.s.v. Endast personnummer blir synligt.

Har Du rättighet som journalsäkerhetsansvarig kan Du i patientregistret visa patienter med skyddad identitet.

Då kan Du Under 560 välja 1931 Journalsäkerhet och därifrån 'Låsa upp' patienten så att denne blir synlig i systemet. Detta är nödvändigt om man skall arbeta med patienten.

O.B.S! Om Du spärrar patientens personuppgifter tas ev. grupptillhörighet, företagstillhörighet och påminnelser bort. Bokningar i kalender ersätts med systemets patient-ID. Du kan inte "arbeta" med en spärrad patient och det är därför viktigt att Du skrivit ut alla kvitton, fakturor och liknande innan patientens uppgifter spärras.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data