Sparr.htm

Spärra text i journalen: (nätverksversionen)

Su kan i efterhand sätta del av journalnotat under sekretess om patienten så önskar.

Öppna journalen

Markera text i det aktuella notatet.

Klicka på 1952

Markera den text som skall sättas under sekretess

Klicka på Verkställ

Texten erätts i notatet av: "*** spärrad text ***".

Texten flyttas till sekretessdelen i journalen under samma datum som originalnotatet och inleds med texten "Spärrad text från notat 20xx-xx-xx:" som följs av den spärrade texten.

Endast den som spärrat texten och journalsäkerhetsansvarig har åtkomst till den.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data